Home

Bergprekenen etikk

Bergprekenen - Wikipedi

Bergprekenen, en samling Jesu ord gjengitt som en stor tale i Matteusevangeliet, kapittel 5-7. Bergprekenen er den første av fem store taler i Matteusevangeliet. En parallell, men langt kortere tale finnes i Lukasevangeliet kapittel 6, vers 20-49. Bergprekenen har fått sitt navn fordi den ble holdt på et fjell (åpenbaringens sted) i Galilea Tidenes største tale: Bergprekenen Livet er ikke bare hverdager, men det er mange hverdager. Men stundom, i sjeldne øyeblikk skjer det noe særskilt; det kan naturligvis skje på en hverdag Bergprekenen Etter at Jesus hadde valgt ut de tolv apostlene, gikk han nedover fjellet og kom til et sted der det hadde samlet seg mange mennesker. De hadde kommet fra Galilea, Judea, Tyrus, Sidon, Syria og den andre siden av Jordan-elven

Religion og etikk - Kristendom – etikk - NDLA

I Bergprekenen lærte han tilhørerne blant annet hvordan de skulle be, og han hjalp dem til å ha et rett syn på materielle ting. - Matteus 6:9-13, 25-34 . Omkring halvannet år senere gjentok Jesus disse lærepunktene Den teologiske etikken er nært knyttet til den allmenne og den filosofiske etikken, både i innhold og metode. De ti bud i Det gamle testamente har gjennom store deler av kristendommens historie blitt sett på som en sammenfatning av en felles etikk for alle mennesker. Gud har etter kristen tro skapt alle mennesker, og han har også gitt en grunnleggende etisk lov som gjelder for alle Hovedtrekk i kristen etikk (Normer og verdier i bibelen (Bibelen: Bergprekenen. Den allmenne lov. alle mennesker vet hva som er rett og galt. naturretten-->alle har en moralsk innsikt. Flere religioner - felles normer og verdier . Den gylne regel. gjensidighetsprinsipp i livssynshumanisme I Bergprekenen er det Kongen selv som kunngjør sitt rikes lov. Det som er nytt er Jesu person. Han er den som den gamle pakts hellige Skrifter pekte fram til. Bergprekenen er den nye Messias-loven for Guds folk. Den opptar i seg det som Gud før har talt om og er den fulle, endegyldige åpenbaring av Guds vilje Evangeliet av Matteus innholder en av verdens mest berømte taler, nemlig Bergprekenen. Her forklarer Jesus blant annet hva som gir virkelig lykke. Tro det eller ei, men verken penger, berømmelse eller idealutseende er noe av det som nevnes

Religion og etikk - Kristendom - etikk - NDL

Den kristne etikken baserer seg på at det riktige for mennesket er å følge Guds vilje. Argumentasjonen som ligger under, er at Gud elsker menneskene og ønsker oss det gode, og derfor er også hans vilje til vårt beste. Spørsmålet da er hvordan vi kan kjenne Guds vilje. Her er det i hovedsak tre kilder: Gud Jeg har slått følge med fire personer som hver på sin måte har bidratt til å tolke Bergprekenen inn i vår egen samtid: Etikeren og baptistteologen Glen H. Stassen , professoren i kristen etikk ved Fuller Theological Seminary, som døde 26. april i år og som har satt djupe spor etter seg Den vil ikke overflødiggjøre de spesifikke etikkene i forskjellige religioner og filosofier. Den er derfor ikke en erstatning for Torahen, Bergprekenen, Koranen, Bhagavadgita, Buddhas taler eller Konfucius' ordtak. Global etikk er bare det nødvendige minste felles multiplum av felles verdier, standarder og grunnleggende holdninger Etikk går tilbake til Se Bergprekenen, Matt 5-7 . Rikdommen er en fristelse til å ta den plassen i livet som Gud skulle ha. Rikdommen blir da en gud for mennesket, og man bryter det første bud. Luk 16,13 . Gavmildhet er en dyd som frigjør mennesket. Luk 6,35 Og han ber oss om å gjenoppdage Bergprekenen som det frigjørende nådens evangelium. Han ønsker at våre liv skal preges av gudsrikets etikk, en etikk som er fundamental annerledes enn verdens. «La oss stole på frøets kraft og surdeigens lov», er tittelen på bokens 20. kapittel, som er det siste

Etter min mening er Bergprekenen selve kjernestykket i kristen etikk. Her finner Jesu disipler retningen på hva det vil si å følge Jesus. Det er også et mål at den etikken vi finner i Bergprekenen, i størst mulig grad kan påvirke samfunnet. Dette kan skje på minst to måter: 1 Etikk og Kommunikasjon ut fra Bergprekenen Forord. Denne rapporten var skrevet som en oppgave i faget Kommunikasjon og IKT-verktøypå Universitet i Agder.Under arbeidet fikk jeg god veiledning av kjente og kjære Begreper. Den moral og etikk som forkynnes er et negativt trekk ved BCC. Det oppleves i sum som at «man må fornekte sin egen vilje» og at målet er å kvitte seg med «vår egen syndige natur». I BCC forkynner vi at Guds kjærlighet kommer til syne gjennom de bud Jesus ga i Bergprekenen Kristen etikk regner med at det finnes felles normer og verdier på tvers av religioner og livssyn. Den gylne regel eller gjensidighetsprinsippet er et eksempel på dette. Denne tenkningen er grunnlag for samarbeid på tvers av Bergprekenen er en samling taler som Jesus holdt

Etikk og Kommunikasjon ut fra Bergprekenen

Bergprekenen var det Jesus som holdt for mange personer oppå et fjell. Han forklarte hva som ville skje hvis man fulgte De 10.bud. I bergprekenen finner vi også den gylne regel. Den gylne regel er: Du skal være mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Her ligger mye av grunnlaget for etikken i kristendommen. Tradisjoner/rituale Etikken skal prøves på hva bibelske tekster sier om det spesielle problemet som behandles. (Bergprekenen utgjør imidlertid et særskilt problem). Plass for Den hellig Ånd og Åndens virke i menneskets liv. Ånden gir frukter slik som kjærlighet, tålmod,. Det meste av Bergprekenen handler om livsstil og etikk. Derfor begynner Jesus med å si noe om frelse ved nåde, ikke ved gjerninger. Bergprekenen viser at den troende som har gått til Kristus for å bli kjent rettferdig, nå kan ha en samvittighet som hviler i det Jesus har gjort. La oss se på de enkelte versene i innledningen. De fattige i.

I bergprekenen er den gyldne regel ogs fremsatt, og det er en indre sammenheng mellom den gyldne regel og kj rligheten. Denne sammenhengen kommer tydeligere frem i sletteprekenen (Luk 6,27-37). Budet om elske fiendene den radikale utgave av nestekj rligheten fra skapelsen og fremover er fremsatt to ganger (Luk 6,27 og 6,35) Etikken skal pr ves p hva bibelske tekster sier om det spesielle problemet som behandles. (Bergprekenen utgj r imidlertid et s rskilt problem). Plass for Den hellig nd og ndens virke i menneskets liv. nden gir frukter slik som kj rlighet, t lmod,. I Bergprekenen kontrasterer Jesus det gamle forbundet (eller den gamle pakt) på Sinai som ble gitt via Moses med det nye basert på Jesus Kristus (jf. Matt 26,28; Gal.4,21-31). En detaljert beskrivelse av den store forskjellen mellom den gamle pakt og den nye presenteres i hele Hebreerbrevet Våger vi å leve Bergprekenen i dag? Del 15 'Fylt av glede er de som praktiserer barmhjertighet og viser den i handling, for de vil motta Guds barmhjertighet'. Slik oversetter professor i etikk ved Fuller Theological Seminary, baptisten Glen H. Stassen, den femte salingprisningen i Bergprekenen

Bergprekenen kan sies å være en sammenfatning av hele evangeliet og opptar tre kapitler (5, 6 og 7) i Matteusevangeliet. Fadervår står midt i Bergprekenen Det kan se ut som om Bergprekenen bare dreier seg om moral, som om den beskriver en etikk som er så krevende at den umulig kan settes ut i livet Nåden har nemlig en etikk - og den holder en høyere standard enn lovens etikk! For i bergprekenen høynet Jesus standarden når Han sa: «Dere har hørt, men jeg sier dere». Nåden bringer i tillegg med seg løsningen. Og løsningen er Jesus! Bare Jesus og ingenting annet. La oss bruke en en illustrasjon fra Galaterbrevet etikk? Global etikk er ikke en ny ideologi eller overbygning. Den vil ikke overflødiggjøre de spesifikke etikkene i forskjellige religioner og filosofier. Den er derfor ikke en erstatning for Torahen, Bergprekenen, Koranen, Bhagavadgita, Buddhas taler eller Konfucius' ordtak. Global etikk er bare det nødvendig gudsrike-etikk som skal inspirere og motivere oss til strekke oss så langt vi kan, uten å bli holdt ansvarlig for hvert enkelt påbud? La oss se nærmere på teksten: Teksten V 21-26 er den første av de seks «antitesene» i Bergprekenen. Tre av dem (også v 21-26) er særstoff hos Matteus

Hva skjer i bergprekenen? Jesus radikaliserer kristen etikk. Hva slags etikk fra Det Gamle Testamentet bruker kristne? Det Jesus bekrefter. Hva er ett av de ti bud? Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste Jesus taler om skilsmisse og gjengifte i de tre første evangeliene: To ganger i Matteusevangeliet, nemlig i 5,31f, altså i bergprekenen, og i 19,3-12,... 07.08.20 Kirkehistori Gjøre rede for de mest sentrale bibelske tekstene som gir grunnlag for kristen etikk: De ti bud, det dobbelte kjærlighetsbudet, Bergprekenen og noen avsnitt fra brevene i NT; Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne: gi en oversikt over de mest sentrale bibeltekstene for kristen etikk; forklare hva som menes med. Gjøre rede for de mest sentrale bibelske tekstene som gir grunnlag for kristen etikk: De ti bud, det dobbelte kjærlighetsbudet, Bergprekenen og noen avsnitt fra brevene i NT . Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal eleven kunne: gi en oversikt over de mest sentrale bibeltekstene for kristen etikk Mandag 16.12: Gjennomgang etikk i prezi (Bergprekenen, den mest kjente av Jesus' taler). B) Les nettpastorens forklaring på bergprekenen her. C) Bibelen har satt dype spor i kristen-europeisk kulturkrets. I Bergprekenen finner man opphavet til mange faste uttrykk i språket vårt

Bergprekenen - Bibelstudie

 1. Kristen etikk. «Lovens krav står skrevet i hjertet deres,» skriver Paulus om hedningene i Romerbrevet 2. Paulus har observert at også de som ikke er kristne behandler hverandre godt. De trenger ingen kristelig åpenbaring for å skjelne mellom rett og galt
 2. Hans Nielsen Hauge-gründeren, etikken, aktualiteten. Dette er en artikkel/foredrag om grynderen Hans Nielsen Hauge. Av Sigbjørn Ravnåsen . Historikeren Karsten Alnæs karakteriserer bondesønnen fra Tune i Østfold slik: Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie
 3. stebudet på: 40,- NOK. Systemet vil da by automatisk for deg opptil ditt (maksbud.) Neste.
 4. Rumours er det 11. studioalbumet til det britisk-amerikanske rockebandet Fleetwood Mac.Store delar av albumet vart spelt inn i California i 1976, og det vart produsert av bandet i lag med Ken Caillat og Richard Dashut. Rumours kom ut 4. februar 1977 på Warner Bros. Records. Plata nådde toppen av både Billboard-lista i USA og UK Album Chart i Storbritannia
 5. Her har du en artikkel skrevet i Religion og etikk vedrørende de fire evangeliene. Oppgaven som ble gitt lyder som følger: Ta for deg evangeliene, og beskriv hovedinnholdet i dem. Diskuter synene på evangeliene og hvordan de ble til. Ta for deg ett tema de kristne var uenige om da de valgte ut de fire evangeliene
 6. Steiner for brød er et uttrykk fra Matteusevangeliet kapittel 7, vers 9, «gi stener for brød», som betyr å gi noe verdiløst istedenfor noe mottageren virkelig kan trenge.

Bergprekenen - Store norske leksiko

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5. kapittel fra vers 43: Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han la Film & Kino Filmens Hus, Dronningens gate 16, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo. Tlf: 22 47 45 00 / Faks: 22 47 46 99

Bjørn O

Tidenes største tale: Bergprekenen - Religion og livssyn

 1. Undervisningen i religion, livssyn og etikk må bli mer kritisk, og lærere må tørre å vise frem konflikter og krenkelser, mener religionsviter. Oppdag våre andre nettsteder: Det betyr likevel ikke at 13-åringer fra nå av skal skrive diskursanalyser av bergprekenen
 2. Likheter og forskjeller mellom jødedommen og islam Jødedommen er den aller eldste religionen av de tre monoteistiske religionene (jødedommen, kristendommen og islam). I Tanakh, som er den hebraiske bibelen, kan vi lese at jødenes historie begynte allerede tidlig i det andre årtusen før vår tidsregning. Det var Gud som inngikk en pakt med Abrahams etterkommere. Fortsett å lese.
 3. Bergprekenen Etikk og filosofi . Bibelen Vivo s 14 - 17 : Samtale Respons • gjøre rede for hva bønn er og samtale om innholdet i Fader vår og andre bønner fra Bibelen og Kirkens tradisjon November - Desember Trosbekjennelse Katolske bønner : Tidebønner VSL s 99 107 Katolsk bønnebok
 4. Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 «Fadervår - Herrens bønn» Fadervår - Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.co
 5. Boken er skrevet med henblikk på den delen av faget Livssyn og etikk som har med kristendomskunnskap å gjøre. Den gir en teologi- og idéhistorisk analyse av bibeltekster om skapelse, syndefall, Kain og Abel, nestekjærlighetsbudet, deti bud, bergprekenen og den barmhjertige samaritan. Med litteraturliste, saks- og personregister
 6. Utforske Religiøse Etikk i dagliglivet Religiøse etikk er de moralske prinsippene som styrer religioner og som setter standarden for hva som er og ikke er akseptabel oppførsel. Forbausende likt fra en religion til den neste, disse grunnleggende prinsippene flyte fra kjernen tro og gamme

Den har spilt en viktig rolle i vestlig etikk- og filosofihistorie. Mange kjente personligheter som Mahatma Gandi (1869-1948) og Martin Luther King (1929-1968) har gjort bruk av stoff fra Bergprekenen. Her i Israel har jeg også møtt mennesker som har kommet til tro ved å lese Bergprekenen. Det er sprengstoff April - juni Bergprekenen Etikk og filosofi Bibelen Vivo s 14 - 17 Samtale Respons • gjøre rede for hva bønn er og samtale om innholdet i Fader vår og andre bønner fra Bibelen og Kirkens tradisjon April - juni Fader vår Katolske bønner Tidebønner Bibelen Katolsk bønnebo

Bergprekenen Bibelhistorier for bar

Her skyter han med hensikt hodeskudd på ca 600 meters avstand og er synlig fornøyd med det, youtube og greier. Er det virkelig så stor forskjell på jaktetikk i skandinavia og nord amerika Bergprekenen er ikke en liste over krav, men heller en slags kunngjøring om et nytt liv og en etikk som gjelder i Guds rike. Gud gjør det mulig for de fattige i ånden og de åndelig hjelpeløse å bli Guds barn. Så det hele må leses i lys av innledningen av kapittel 5

Den berømte Bergprekenen - JW

Religion/etikk Pall mener han og de andre psykiatriske pasientene er universets engler. Finn flere steder i Bergprekenen som sier at disse har Gud en særlig omsorg for. Pall hevder at Jesus ikke var gal, men at han ville blitt sendt på psykiatrisk sykehus om han kom tilbake nå Grunnen til at de ikke er populære kan ha sammenheng med at etikken har utviklet seg de 2000 siste årene og at folk ikke kjenner seg igjen i Jesus sine trusler om helvete. Jeg har tidligere vist til Bergprekenen. I Markus kap 9 står noe av det samme: 43 Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av

Makt, eiendom og rettferdighet: bibelske moraltradisjoner i møte med vår tid. Huskelisten er tom. 6.4 Bergprekenen 68 6.5 Shalom-begrepet og de sosiale prinsipper 70 7.0 Oppsummering og kritiske perspektiver 74 7.1 Oppsummering 74 7.2 Kritiske perspektiver retninger uttrykker seg gjennom sin etikk. Det kunne vært et spennende og viktig prosjekt Gi en oversikt over det mest sentrale tekstmaterialet for bibelsk etikk; som de ti bud, det doble kjærlighetsbudet, Bergprekenen, noen evangeliefortellinger og lignelser og noen avsnitt i brevene fra NT Analysere og drøfte etiske problemstillinger en selv og andre står overfor i dagens samfunn Praktisk arbei Troslære og etikk Dette hovedområdet bygger videre på Frelseshistorien fra Bibelkunnskap 1. Hensikten er å gi en innføring i de mest sentrale emnene i kristen troslære og i grunnlaget for kristen etikk. Sentralt står den Apostoliske trosbekjennelsen, de ti bud, Bergprekenen og det dobbelte kjærlighetsbudet. Måle Gjøre rede for de mest sentrale bibelske tekstene som gir grunnlag for kristen etikk: De ti bud, Det dobbelte kjærlighetsbudet, Bergprekenen og noen avsnitt fra brevene i NT. (Troslære og etikk) Læringsmål. Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne: gjøre rede for hva som er spesielt med Moses; gjøre rede for pakten som ble inngått.

kristen etikk - Store norske leksiko

Solidaritet er også navnet på et polsk fagforbund.. Solidaritet(av latin solidum, hele summen, helheten; fransk solidarité: samhørighet, sammenhold) er et begrep som beskriver en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper.Ordet benyttes ofte i fagpolitiske sammenhenger, og også til å uttrykke støtte til folk i den tredje verden etikk er fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer Læringsmål Jeg kan fortelle hva ordet islam betyr. Jeg kan minst 5 jeg vet setn. om Bergprekenen Emmausvandrern e Filip og den etiopiske hoffmannen Paulus reiser og skriver Lignelser Bergprekenen Emmausvandrern e Filip og den etiopisk Immanuels kirke holder åpent i kveld. Du er velkommen inn; for å tenne lys og lytte, for å samle tankene, for å be, eller rett og slett for å hvile føtter og sjel i det hellige rommet. På kirkebakken blir det mulighet til å slå av en prat eller nyte en kaffekopp ved bålet, og det blir enkelte kulturinnslag i løpet av kvelden

Jesus og pengene — Preacher

Hovedtrekk i kristen etikk (Normer og verdier i bibelen

Prekenteksten inneholder den nest siste av de seks antitesene i Bergprekenen. De kalles «anti-teser» fordi Jesus først siterer en eller annen tese («Dere har hørt det er sagt.»), hvoretter han enten motsier den eller utvider den eller skjerper den eller vinkler den mer presist Utdrag fra boken. Issuu company logo. Bergprekenen, maleri av Carl Heinrich Bloch, 1877 Jesus sa: «Den som vil gjøre hans [Guds] vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Johannes kap. 7, v. 17. Mange tenker at de må skjønne det før de gjøre det, men her sier Jesus at en skal gjøre det for å skjønne det

Kristne grunnverdier og Bergprekenen - Verdidebat

Etikk Mai 2005 T. Alexander Lystad, 3AFC John Stuart Mill (1806-1873) Jeremy Bentham Bergprekenen er blitt kjent som den gylne regel, og er en aktiv formulering av gjensidighetsprinsippet: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mo Slik var det med den opprinnelige Bergprekenen også. I den ble disiplene undervist blant annet i etikk, og den regnes for å ha vært av stor betydning for etisk tenkning i lang tid etter at den ble holdt. Vi håper denne tenkningen får et langt liv i bystyret Misjonær-etikk i full offentlighet. Noe av nøkkelen til å forstå hva Jesus mener, er å spørre hvem han snakket til. I forrige søndags tekst sa Jesus Ormeyngel! Når en ser på Bergprekenen som misjonærundervisning, er det mye som blir lettere å forstå I Bergprekenen gir Jesus en fremstilling av hovedtrekkene i den kristne etikk. Her fremsetter han et stort antall regler for hvordan mennesker skal leve. Jesus mente at vi ikke skal bry oss om morgendagen, at vi ikke skal samle skatter på jorden - «det er lettere for en kamel å komme igjennom et nåløye enn for rik mann å komme inn i himmelen», osv

Han nevner ingen eksempler, derfor gjør vi det. Prestene kan jo f.eks. sitere noe så sentralt i Jesu etikk som Bergprekenen, der han uttaler seg om det de tidligere kalte «selvbesmittelse»: Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor. Men jeg sier dere at den som ser på en kvinne med begjær, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte I Bergprekenen advarer Jesus disiplene mot å fordømme: «Splinten i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var.» Geir Sverre Braut ble akutt var bjelken 7. desember 1963. Han sto ved siden av en jevnaldrende kamerat som svingte rundt med en pinne Bergprekenen, Den gylne regel, Ghandi, livslover, Påsketid. Det er klart at denne livsregelen er en regel om mitt forhold til andre mennesker, og slik rommer den den praktiske etikk. Men den sier ikke noe om mitt forhold til Gud. Det tar vi opp i andre innlegg

 • Jysk madrass 75x200.
 • Unwetter berlin 29.06 2017.
 • Ü30 party zürich.
 • Overvektsklinikk gjøvik.
 • H2o plötzlich meerjungfrau staffel 1 folge 3.
 • Allers blad.
 • Colonia del sacramento uruguay.
 • James caviezel filmer og tv programmer.
 • Köpa ny husbil.
 • Te lys ovn.
 • Uschihaus tüssling.
 • Acer swift 3 elkjøp.
 • Kambodscha reiseberichte 2017.
 • Cameo definition.
 • Gratulerer med morsdagen.
 • Vw käfer tuning.
 • Samsung 55 zoll 4k curved.
 • Diatonic harmonica.
 • Konfidensintervall z tabell.
 • Gordon setter nrw.
 • Leinenpflicht niedersachsen 2017.
 • Ole dole doffen på eventyr 2017.
 • Syndicate 2017 line up.
 • Was macht man als single am sonntag.
 • Nagelstudio kiel sophienblatt.
 • Star wars attack of the clones full movie.
 • Tribulation the world.
 • Blodpropp som løsner.
 • Gudbrandsdalen ord og uttrykk.
 • Fosamax behandlingstid.
 • Regning som grunnleggende ferdighet i naturfag.
 • Hva mener vi med refleksjon naturfag.
 • Hurtiglading samsung s8.
 • Personlighet eksempler.
 • Ungarn håndball kvinner.
 • Etter brokkoperasjon.
 • Black forest ultra 2018.
 • Scorpio tattoo.
 • Electrolux håndstøvsuger.
 • Leos fitness wesel.
 • Gaver under 100 kr.