Home

Kommunestyret sandnes

Se kommunestyret i Sandnes. Her kan du se dagens kommunestyremøte i Sandnes. Møtet starter klokken 17.00 Bjarne Berntsen suser inn på listen over Arbeiderpartiets representanter i det kommende kommunestyret i Nye Sandnes. De markerte bompengemotstanderne Sigurd Sjursen (Frp) og Alexandra Eva Lind (FNB) får også fast plass Her er en oversikt de folkevalgte som skal styre Sandnes de neste fire årene.-Grunnlagt 1. september 1893-Adresse. Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Kundesenter. 51 19 51 50. BLI ABONNENT Tips. 05150. tips@aftenbladet.no SEND KRYPTERT TIPS Sjefredaktør Lars Helle Nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen Digitalredaktø Sandnes kommunestyre består av 49 representanter. Kommunen styres etter formannskapsmodellen. Kommunestyret 2019-2023. Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av formannskapet % ± totalt ± totalt ± Arbeiderpartiet: 25,1 −10,8 9 233 −1 880 13 −7 4: Fremskrittspartiet: 18,0 −5,5 6 634 −667 9.

Disse politikerne skal styre Stavanger og Sandnes Stemmene i Stavanger er talt opp, og de 67 setene i byens nye kommune er fordelt. Sent tirsdag ble også navnene på de nye folkevalgte i Sandnes. Kommunene Forsand og Sandnes slås sammen og blir til Sandnes 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede Kommunestyret Helsetilsynet konkluderer med at Sandnes kommune og Stavanger universitetssjukehus har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven. I vår foreslo kommunestyret å etablere en byggegrense som skulle gjøre enklere å forstå hvilken byggeaktivitet som er tillatt i 100-metersbeltet langs sjøen Helsetilsynet konkluderer med at Sandnes kommune og Stavanger universitetssjukehus har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven. Les hele saken » Austrått svømmehall åpner onsdag 4. novembe Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035 ble vedtatt 16.12.2019 av Kommunestyret i Sandnes. Om Sentrumsplanen Formålet med revisjonen av sentrumsplanen har vært å utarbeide helhetlige og langsiktige strategier for utvikling av Sandnes sentrum basert på visjonen «En liten storby ved fjorden»

Se kommunestyret i Sandnes - Stavanger Aftenbla

Alexandra Lind skal piffe opp kommunestyret i Sandnes. SANDNES: Alexandra Eva Lind (FNB) og Sigurd Sjursen (Frp) har demonstrert seg inn i politikken gjennom kampen mot bomringen. De er enige om at kommunestyremøtene i Sandnes trenger å piffes opp Kommunestyret Stanley Wirak Ordfører Stanley er ordfører i Sandnes, han er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i valget. Stanley er også leder av Rogaland Arbeiderparti. Annelin Tangen Gruppeleder. Krisefullmakten i Sandnes gikk gjennom til applaus. abonnent. Ledelses-kritikk fikk kommunedirektøren til å Saken ble utsatt, kommunestyret ble heller ikke orientert. abonnent. Hvorfor svarer ikke samferdselsministeren på disse bomspørsmålene? MENINGER. Folkevalgte har elendige forhold i Eigersund. Strand kaller inn til. I de fleste kommuner med bystatus heter kommunestyret bystyre, men enkelte kommuner med bystatus har likevel beholdt navnet kommunestyre, for eksempel Sandnes og Stavanger. [trenger referanse] Minimum fem av kommunestyrets faste medlemmer blir valgt til å sitte i et formannskap Hjemmel: Fastsatt av Sandnes kommunestyre 21. oktober 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-3, § 8-4, § 8-6 og § 8-10. Endret ved forskrift 22 juni 2020 nr. 1505 (i kraft 7 aug 2020)

Molde kommunestyre. Kommunestyret i Molde har 59 representanter. Oppgavene til kommunestyret er hjemlet i kommuneloven § 6. Kommunestyret kan delegere myndighet til et fast utvalg eller til kommunedirektøren Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt; Gruppenestleder: Kommunestyret: Sandnes H: 2015: 2019: Kumulert: Kommunestyrenominerte: Sandnes Høyre: 2019: 2019: Varamedlem. Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt; Statssekretær: Regjeringen: Høyre: 2020: 2020: Gruppeleder: Kommunestyret: Sandnes Høyre: 2019: 2020: Gruppeleder.

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt; Varamedlem: Kommunestyret: Sandnes H: 2015: 2019: Kandidat: Kommunestyrenominerte: Sandnes Høyre: 2019: 2019: Kasserer. Mandag vil kommunestyret i Sandnes vedta kutt i viktige stillinger til ni personer som ikke har andre tilbud. Et slikt vedtak vil gi byen vår førsteplassen i usosiale kutt Kommunestyret. Slik vert dei 49 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia: må Sandnes ut av bymiljø­pakkeNord-Jæren om ikkje rush­tids­av­gifta blir fjerna heilt

Sandnes kommune - Saksbehandlings- og

Dette er kommunestyret - itromsoPersøy, Geir Tore - Levanger kommune

Bjarne Berntsen inn i kommunestyret i Sandnes

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 var et lokalvalg i Norge som fant sted mandag 9. september 2019. Det ble valgt representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge Det nye kommunestyret. Her er listen over de 49 representantene i det nye kommunestyret. Arbeiderpartiet: 1 Stanley Wirak 2 Annelin Tangen 3 Anna Tangen 4 Inge Roar Larsen Sandnes kommune • Jærveien 33, 4319 Sandnes • 51 33 50 00 Forsand kommune • Fossanvegen 380, 4110 Forsand • 51 70 00 00 Møte med gruppelederne om klima i kommunestyret. Noen forbedringspunkter, men også mye bra. Spørsmål fra Knut Snorre Sandnes sist formannskap - om Verdal kommunes engasjement i årets TV-aksjon. Det blir ingen fysisk innsamlingsaksjon i år - saken må da bli om kommunen skal gi sitt vanlige tilskudd Høyres ordførerkandidat fikk 1355 personstemmer i valget i Sandnes, mens Alexandra Eva Lind (FNB) fikk hele 600 personstemmer. Det gjorde at hun rykket opp på 1. plass på listen til FNB. Wirak fikk også flest slengere, med 399. Dette blir det nye kommunestyret i Nye Sandnes (opprinnelig posisjon i parentes): Arbeiderpartiet (13): 1

Sandnes kommune er stor og blir større. I 2020 blir Forsand kommune en del av Sandnes. Da blir det særdeles viktig å jobbe langsiktig for reell påvirkning og medbestemmelse for områdeut-valgene. SP vil jobbe for å styrke sosiale arenaer både fysisk, men SANDNES FREMOVER også på internett for å kompensere for økte reiseavstander Det er med stor glede forsamlingen i Misjonssalen, med i overkant av 200 medlemmer, mottar meldingen om at kommunestyret enstemmig har vedtatt detaljreguleringen for Sandnes gamle brannstasjon. Her skal Misjonssalen Sandnes bygge moderne forsamlingslokaler med plass til over 400 mennesker Kommunestyret og formannskapet 2019 - 2023; Navn E-post Telefon *Ordfører Trond Kroken (SP) trond.kroken@flakstad.kommune.no: 90034203 *Varaordfører Niilo Nissinen (SV) niilo.nissinen@flakstad.kommune.n

Her er det nye kommune­styret i Sandnes

Kommunestyret 2019-2023. Det første kommunestyret i nye Stavanger ble valgt 9. september 2019. Kommunestyret konstitueres 21. oktober 2019. Se medlemsoversikten. Formannskapsmodellen. Når en kommune styres etter formannskapsmodellen er det de politiske utvalgene som har den overordnede styring og ledelse av kommunen Forskrift om sammenslåing av Forsand kommune og Sandnes kommune til Sandnes kommune § 1. Forsand kommune og Sandnes kommune slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Sandnes kommune. § 2. Kommunestyret skal ha 49 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3. § 3

Kommunestyret tar melding om flytting til etterretning. Arild Kvernmo Pedersen har rett til å tre inn i sine verv om han flytter tilbake til kommunen innen 30.10.2022. Ragnhild Iversen rykker opp som fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Nytt medlem i utvalg plan og samfunn: Inger Åse L. Evenmo Sandnes-rådmannen vet hvordan store deler av kuttene i kommunale tilbud kunne dekkes, men det er det få politikere som vil støtte det: Eiendomsskatt Frekkas-politikk i Sandnes Likhetene mellom politikk og barnehage er aldri tydeligere enn når politikerne prøver å stjele hverandres saker, eventuelt terge opp noen andre, skriver Bjørn G. Sæbø

Politikk i Sandnes - Wikipedi

Kommunestyret tar melding om flytting til etterretning. Silje H. Sjøvold har rett til å tre inn i sine verv igjen om hun flytter tilbake til kommunen innen 15.05.2022. Knut Snorre Sandnes rykker opp som fast medlem i kommunestyret for partiet Høyre. Nytt medlem i formannskapet: Knut Snorre Sandnes Vikings trener valgt inn i kommunestyret: - Dette hadde jeg ikke forventet! Vikings trener Bjarne Berntsen er valgt inn i det det kommende kommunestyret i Nye Sandnes Tor Egil Sandnes (70) vraket av Frp etter 35 år i kommunestyret Frp-politikeren hadde håpet på fire nye år i kommunestyret. Det ønsker ikke partiets nominasjonskomité at han skal få

Trass i at Sandnes kommune har klaget på vindkraftverket på Vardafjellet, fortsetter utbyggingen. KS reagerer kraftig og ber oljeministeren sette foten ned. Også i Sandnes vekker vindkraftplaner nå protester - selv om kommunestyret tidligere har gitt grønt lys er kommunestyret som har det overordnede kontroll-ansvaret for den kommunale virksomheten. Kommune-styret spiller derfor en avgjørende rolle for hvilken oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal være et godt redskap for kommunestyret, må kommunestyret gi kontrollutvalget gode arbeidsbetingelser 70 26 80 00 (Mån-Fre kl 09:00 - 15.00); Send e-post; Øyna 13 6200 Stranda; Teknisk vakttelefon 91 17 98 75; Org.nr.: 964 980 098 Kontonr.: 4212 23 2825 Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging. Mer om kontrollutvalgenes oppgaver finner du i forskriften. Kontrollutvalgene holder sine møter for åpne dører Kommunestyret tar melding om flytting til etterretning. Silje H. Sjøvold har rett til å tre inn i sine verv igjen om hun flytter tilbake til kommunen innen 15.05.2022. Knut Snorre Sandnes rykker opp som fast medlem i kommunestyret for partiet Høyre

Et knapt flertall av politikerne i kommunestyret i Forsand sa onsdag kveld ja til kommunesammenslåing med Sandnes Det nye kommunestyret konstituerer seg høsten 2019, jf. kommuneloven § 17 nr. 1. Frem til det nye kommunestyret har konstituert seg, står nåværende kommuner fritt til å samarbeide om det saksforberedende forskriftsarbeidet innenfor forvaltningslovens rammer Børge Sandnes (født 31. mars 1970) er en norsk politiker ().Han var i perioden 2007-2011 varaordfører i Svelvik kommune.. Sandnes ble første gang valgt inn i kommunestyret i 2003. Sandnes arbeider som redaktør i Fremskrittspartiet, hvor han har det daglige redaksjonelle ansvaret for FrPMedia, herunder medlemsavisen Fremskritt, partiets nyhetsseksjon på nett og FrPs nettTV

Politisk sekretariat. Politisk sekretariat er direkte underlagt ordfører og kommunestyret. Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, planutvalget og andre politiske utvalg i henhold til gjeldende reglement Kommunehelsetjenesten er en samlebetegnelse på alle helsetjenestene kommunene har ansvar for å drive. Helse- og omsorgstjenesteloven av 2011 gir de viktigste bestemmelsene for denne tjenesten. Med hjemmel i denne loven er det gitt en rekke forskrifter som utdyper lovens bestemmelser. Slike forskrifter omfatter blant annet betalingsordninger for tilbud etter loven Kommunestyret i Stryn delegerte 18. mars formannskapet myndighet til å behandle alle saker som ikke kan vente til neste kommunestyremøte 14. mai. Moss Kommunestyret ga 17. mars formannskapet hastefullmakt til å fatte vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret, så lenge de nasjonale myndighetenes råd for å begrense koronasmitte hindrer kommunestyret i å gjennomføre møter

Disse politikerne skal styre Stavanger og Sandnes

 1. Klubber, utøvere, foreldre og andre kan melde inn kandidater til Sola kommunes hederspris for idretts- og..
 2. På denne siden finner du informasjon om råd og utvalg i Røros kommune. Det er kommunestyret som velger råd og utvalg, og de fleste følger valgperioden
 3. Kommunestyret vedtok vidare at tiltaka kan omhandle både strukturendringar og årsverksreduksjonar i form av omplasseringar, naturleg avgang eller som oppseiingar. Sandnes og Erstad framstiller debatten i kommunestyret vedkomande nedbemanning som om SP var dei som var handlekraftige og tok tak i problemstillingane i større grad enn oss andre
 4. Her finner du møtekalender for politiske utvalg, politikeroversikt og kontaktinformasjo
 5. Ingen annen kommune i landet har så mange politikere i kommunestyret som Ålesund. Resultatet har blitt møter på opptil et halvt døgn. Nå vil ordføreren begrense taletiden
 6. Kommunestyret og fylkestinget må imidlertid vurdere grundig om man skal åpne for delegasjon av denne typen myndighet. Hvis råd­mannen er den som skal forberede en eventuell klage for klagenemnda, jf. nedenfor under VI b), vil det ut fra rettssikkerhetshensyn kunne være betenkelig at en etatssjef e.l. fungerer som underinstans på grunn av nærheten mellom disse

Til tross for at Nei til bompenger har fire representanter i kommunestyret, var det kun to av dem som tok ordet i debatten om partiets viktigste sak. I tillegg til Blomseth tok Tor Egil Sandnes ordet Sandnes minnet kommunestyret om at det er viktig å være klar over at politikere og administrasjon har ulike roller. - Å være bevisst på rollene er viktig. Jeg tilbringer mesteparten av arbeidstiden blant de ansatte. Kommunen har flotte ansatte som er solidariske med kommunen. Ta godt var på dem, oppfordret Sandnes I Sandnes har Fremskrittspartiet gjort et meget godt valg, og sikret seg 26,8 prosent av stemmene. Høyre og Arbeiderpartiet følger like etter med henholdsvis 22,8 og 21 prosent

Valgresultat for Sandnes - Valg 2019 - NR

Melding til alle som har tatt toget fra Sandnes sentrum til Egersund på fredag 23.10 med avgang Sandens sentrum 18.:10 og ankomst Egersund kl 19:06: Ha skjerpet oppmerksomhet i forhold til utvikling av symptomer og ha en lav terskel for testing. Dett I vår skapte den svenske lokalpolitikeren Urban Persson overskrifter da han reiste fra Storfors til Stockholm for å bli smittet med korona. Han skal blant annet ha slikket på et. I ettermiddag møttes kommunestyret i Sandnes kommune for å diskutere blant annet perioderapport og budsjettjusteringer per 30. april 2020. Diskusjonen tok lang tid, og det var mange. Sandnes kommune må gjennom nye omstillinger og store kutt, kanskje heile 300 millioner kroner. Andre utfordringer er E39 Ålgård-Hove, der Sandnes Ap anser lang tunnel som den beste, Møter i kommunestyret. Sandnes Arbeiderparti Politikk. I det nye kommunestyret er det til sammen seks representanter under 25 år. Fem er fra 20 år og nedover. De er: Celine Aastebøl Nerland (19) fra Høyre; Simon Sandnes (22) fra Frp; Helene.

Sandnes kommune - Aktuel

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valget avholdes hvert fjerde år, to år etter stortingsvalget. Siste kommunestyre- og fylkestingsvalg ble holdt mandag 9. september 2019. Det neste holdes i 2023. Folkeaksjonen nei til mer bompenger er et parti som jobber for å avskaffe bompenger som finansieringsmetode. Infrastruktur er et felles samfunngode og det er derfor et statlig ansvar å finansiere dette Et stort flertall av politikerne stilte seg bak Ida Gårseth Hovs (Frp) støtteerklæring til lærere i Tromsø-skolen som ønsker å bruke karikaturer i undervisningen

Kommunestyret i nye Sandnes kommune vil i etterkant av dette behandle retningslinjer for ny bevillingsperiode for salgs- og skjenkebevillinger (1. juli 2020 - 30. juni 2024). Gjeldende retningslinjer finnes på følgende her: https:. De to kommunestyrene i Sandnes og Forsand har oppnevnt til sammen 12 representanter til fellesnemnda for Nye Sandnes. Det følger av Inndelingslova §26 at det skal opprettes en fellesnemnd ved kommunesammenslåing. Hovedoppgavene for fellesnemnda er i §26 definert å være: «Samordne og ta seg av førebuinga av sammenslåinga» Snart eneordfører: Fram til 1. januar 2020 må Britt Kristoffersen dele på ordførervervet med Jan-Folke Sandnes, Høyre, 21 år gamle Anders Forstun ser fram til fire år i kommunestyret i Beiarn. - Jeg stortrives i Beiarn og forutsetningene for at jeg skal være her i mange år framover er virkelig til stede

Sandnes kommune - Forsid

 1. Forskrift om avgrensning av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel, Hå, Time, Sandnes, Stavanger, Randaberg, Gjesdal og Klepp kommuner, Rogaland FOR-2018-05-24-1037. Forskrift om sammenslåing av Forsand kommune og Sandnes kommune til Sandnes kommune, Rogaland FOR-2018-04-30-659. 201
 2. 7. Kommunestyret i den nye Sandnes kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det i tilfelle skal utskrives eiendomsskatt etter landsskattelovens regler i avgrensede områder av den nye kommunen for 1965, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatten ikke for noe år kan nedsttes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. lov av 4.
 3. Kommunestyret vedtok i møte 23.06.05 at det skal opprettes en samisk avdeling ved Sandnes barnehage. Sandnes barnehage er valgt med bakgrunn i at Sandnes er en samisk bygd fra gammelt av, samtidig som det er den barnehagen som ved kartlegging har flest barn som ønsker samisk tilbud
 4. Fra uke 44 og noen uker frem i tid vil det være nedsatt kapasitet på legekontorets telefon. Telefontid blir derfor redusert, og vil være fra 9:00 til 11:30 og fra 13:00 til 14:30
 5. Informasjon om koronaviruset Du kan finne informasjon om koronaviruset på: Helsenorge sine nettsider Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider. FHI sin publikumstelefon på 815 55 015. Lokal rådgivningstjeneste: corona@karmoy.kommune.no Information in English and other languages. Information video in different languages. Koronatelefonen i Karmøy og vakttelefon Koronatelefonen: 52 81 23 60.
 6. nemedalje for sin innsats under andre verdenskrig. Fungerende ordfører Pål Gabrielsen deltok på overrekkelsen og holdt tale for Alf William Hojem.
 7. 4. november 2020 Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - 2024. 4. november presenteres rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 i Lillesand kommune for bystyret

Video: Sandnes kommune - Kommunedelplan for sentrum 2018-203

Kommunestyret er konstituert - Ringsaker kommuneHeieraas, Hans - Levanger kommune

Alexandra Lind skal piffe opp kommunestyret i Sandnes

Kommunestyret i Forsand stemte nei til grensejustering. Bygdene nord for Lysefjorden får ikke velge mellom Sandnes og Strand selv. Til toppen Besøksadresse: Langgata 59, Sandnes; Postadresse: Langgata 59, 4306 Sandnes; Telefon: 41 60 70 00; Vakttelefon: 91 60 84 28 Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi

Larsen, Janne Kathrine Jørstad - Levanger kommune

Våre politikere - Sandnes Arbeiderpart

Det er utarbeidet overordnede eierstrategier sammen med nabokommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Spesifikke eierstrategier er foreløpig utarbeidet for Lyse Energi AS, IVAR IKS, (vedtatt i kommunestyret 26.05.11), IVAR IKS (vedtatt i kommunestyret 04.10.12), Rogaland Revisjon IKS (vedtatt i kommunestyret 04.10.12 og Ranso AS. Økt nasjonal smittespredning - For å bremse økt smittespredningen i landet har regjeringa fra 5. november innført nye nasjonale tiltak.Senja kommune er ikke en region med stor spredning nå, og har derfor ikke innført ekstra tiltak. Ved eventuelt lokalt utbrudd av smitte vil kommunen opplyse hvis det er endringer

Saken gjelder bestemmelse i kommunedelplan for Sandnes sentrum om bruk av utbyggingsavtaler ved gjennomføring av tiltak i sentrumsområdet. Spørsmålet er om bestemmelsen er i strid med kravene i plan - og bygningsloven § 17-3 tredje ledd til hva en utbyggingsavtale kan inneholde. Ombudsmannen er kommet til at punkt 1.4 i kommunedelplanen er i strid med nødvendighetskravet i plan- og. Forsand og Sandnes kommuner inviterer alle innbyggerne til å tegne forslag til kommunevåpen for nye Sandnes kommune. 2018.09.13 01.06.2018 09:00 Vellykket båttur på Lysefjorde

Kulturminneplan 2018-2023 er vedtatt - næringsforeningenGranås, Asle - Levanger kommune

Kommunestyret - Stavanger Aftenbla

Når du er inne på Visma meg selv har du også mulighet for å registrere og se tidligere reiseregninger. Velg Reiseregning i undermeny.. Deretter velg Start Expense. Det vil gi dette startbildet: Ved å klikke på spørsmålstegnet oppe til høyre på denne siden, får du opp Visma Supportpanel som kan være til hjelp, når du skal registrere reise, kjørebok eller utlegg Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av 17 medlemmer. Møtene ledes av ordfører. Formannskapet består av fem faste medlemmer, og er et utvalg av kommunestyrets medlemmer. Ny formannskapet består av Britt Kristoffersen, Elin Eidsvik, Lei Kontrollutvalget skal bistå kommunestyret med å se til at innbyggerne har tillit til kommunen og at kommunen leverer effektive tjenester i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak. Kontrollutvalgets administrasjon skal være uavhengig av den som blir kontrollert, altså den enkelte kommune. Rogaland Kontrollutvalgssekretariat er et.

Løvås, Gunnar - Levanger kommune15 spørsmål du ikke tør stille om valget

Kommunestyre - Wikipedi

Kommunestyret kan også velge å sette strek for debatten - medlemmene må da tegne seg for nye innlegg i løpet av neste talers innlegg. Blir styreleder: Bjørn Sandnes Erling Sandnes har fått to uker på seg til å beslutte om han tar stillingen eller ikke. Merete Rosvold fungerer som rådmann inntil ny rådmann er på plass. Erling Sandnes er 50 år og bosatt på Napp. Han har tidligere vært ordfører i Flakstad, og var medlem av kommunestyret fram til 2011 Utvalget orienterte kommunestyret i nordlandskommunen bak lukkede dører onsdag. Etter orienteringen ble det vedtatt enstemmig at kommunestyret ikke lenger har tillit til rådmannen, Tornadoen rev opp taket på hotellet 19:10 Corona i Sandnes: 100 elever i karantene. Ringsakers nye kommunestyre for perioden 2015-2019 ble konstituert 28. oktober. Her finner du oversikt over det nye kommunestyret, formannskapet og ulike komiteer og utvalg På oppfordring fra kommunestyret har rådmannen sjekket ut muligheten for vaktapotek i Sandnes

Jonas Andersen Sayed (21) blir tidenes yngste ordførerAnderssen, Eva Høyem - Levanger kommune

Informasjon Informasjon om koronavirus Informasjon om koronavirus Slik kan du bli testet Hvem kan du kontakte? Korona-testsenter på Stavanger lufthavn, Sola Avstand, karantene og hjemmeisolering Smittestatus i Sola Reiser Arrangementer Råd til åpne serveringssteder Stengte og reduserte tilbud i kommunen Dette elementet er ikke publisert Barn som ikke kan være hjemme Dette elementet er. kommunestyret 20.04.2020 •Høring i seks uker •Planlagt endelig behandling høsten 2020. Slik skal vi jobbe for å redusere klimagassutslipp fra Sandnes kommune • Sandnes kommune skal legge til rette for å redusere klimagassutslipp fra egen drift, som planmyndighet og byutvikler. • Kommunen skal bruke sin makt som innkjøpe Levanger kommune - Kommunestyret 24.6.20 - Protokoll 4 av 19 PS 38/20 Plan for eierskaontroll 2020-2024 Saksprotokoll i Kommunestyre - 24.06.2020 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Kommunestyret vedtar plan for eierskaontroll 2020-2024 og slutter seg ti

 • Dyrenes hjelper arendal.
 • Första hånglet ålder.
 • Lødingen kommune postnummer.
 • Ola rapace filmer.
 • Nwz friesoythe aktuell.
 • Test av store stasjonsvogner.
 • Den rationelle beslutningsmodel.
 • Samtycke synonym.
 • Fremdenlegion deutschland.
 • Tamaño de bebe comparado con frutas.
 • Livsglede definisjon.
 • Nach handynummer fragen sprüche.
 • Hjørnelist plast.
 • Hvordan vanne planter.
 • Xjr 1300 tuning parts.
 • Worlds darkest voice.
 • Bonbon slikkepinde varianter.
 • Läuse unter der lupe.
 • Zalando męskie.
 • Riga sevärdheter.
 • Julie winge datter.
 • Snegler oppskrift.
 • Bodega 1900 barcelona michelin.
 • Lill babs menn.
 • Geoguessr famous.
 • Søstrene grene sverige.
 • Nelli blu cm1295 10.
 • Virgen de regla en mexico.
 • Festung von belgrad.
 • Vasomotorisk rhinitt behandling.
 • Finn no bolig til leie arendal.
 • Stokke crusi test.
 • Brunch aachen middelberg.
 • Fußball länderspiel freundschaftsspiel.
 • Rødgul kremle sopp.
 • Vikinger begravelse.
 • Tidal kundeservice norge.
 • Manny pacquiao record.
 • Mefa postkasse.
 • 5 countries of the united states security council.
 • Wrestling hamburg markthalle.