Home

Initiativ nynorsk

initiativ på nynorsk. Vi har én oversettelse av initiativ i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale initiativ på bokmål. Vi har én oversettelse av initiativ i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Synonymer for initiativ på nynorsk Leter du etter synonymer til initiativ? Vi har 22 synonymer for ordet initiativ på nynorsk Nynorsk Begge Bokmål Avansert søk. Nynorskordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: initiativ. initiativ n1. I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet initiativ (utt initsiati´v; frå fransk, av latin initium 'byrjing') 1 første steg, opptak, tiltak som får noko i gang eller i stand

initiativ på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

initiativ n (bokmål/riksmål/nynorsk) begynnelse; evne til å igangsette noe Se også: Google initiativ (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv) Etymologi . Fra fransk initiative, fra senlatin initiare («begynne, latin initiere»), fra latin initium («begynnelse»), fra ineo («begynne»). Uttal innhold på nynorsk. Vi har én oversettelse av innhold i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. innhold n. innhald. Legg til ny oversettelse. Liknende oversettelser Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til innhold. Norsk Bokmål Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Et tiltak som får noe i gang omtales gjerne som et initiativ. En person som tar ledelsen eller føringen beskrives gjerne som initiativtager. I statsretten brukes initiativ om retten til å foreslå lover eller grunnlovsbestemmelser. Som regel er denne rett begrenset til statssjef og regjeringsmedlemmer, og medlemmer av nasjonalforsamlingen (Grunnloven § 76).I noen demokratier, blant annet i. muntlig på nynorsk. Vi har én oversettelse av muntlig i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. muntlig adj. munnleg. Legg til ny oversettelse. Liknende oversettelser Vi fant også følgende oversettele(r) relatert til muntlig

initiativ på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

Vi markerer eigeforhold litt forskjellig i nynorsk og bokmål. Her lærer du reglane for genitiv i nynorsk Synonymer for initiativrik på nynorsk Leter du etter synonymer til initiativrik? Vi har 26 synonymer for ordet initiativrik på nynorsk. aktiv. arbeidsam. barsk. driftig. drivande. dyktig. dynamisk. energisk. fast. flink inhalere inhibere initial initialord initiativ. initiativrik Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: tiltak. til | tak n1. I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet tiltak (av ta) 1 prosjekt, aktivitet. // handlekraft, initiativ. det finst ikkje tiltak i guten det finst ikkje tiltak i guten:. Oversettelse av initiativrik til bokmål i nynorsk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

Synonym til initiativ på norsk nynorsk

 1. Sjekk initialisere oversettelser til Norsk nynorsk. Se gjennom eksempler på initialisere oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 2. Gjeld frå 01.08.17 innhald og oppgåver Rammeplan for barnehagen Du finn til ei kvar tid oppdatert versjon av rammeplanen på udir.no/rammepla
 3. d.The LEXIN dictionary contain many pictures and are easy to use
 4. Nynorska (på norska nynorsk) är en av de två officiella målformer som tillsammans utgör det norska skriftspråket.Den andra målformen benämns bokmål.Före 1929 kallades nynorskan landsmål.Landsmålet blev ett jämställt, officiellt sätt att skriva norska genom det så kallade Sidestillingsvedtaket, ett beslut av Stortinget 1885..
 5. Selv synes jeg nynorsken er et grautmål, sier Pettersen. Vi ser vel ikke for oss at vi kommer til å oppleve å kunne selv få velge nynorsk i løpet av de årene vi er på skolen, sier Frede og.

Fagråda har høve til å ta sjølvstendige initiativ innanfor eige arbeidsområde. Arbeids- og ansvarsområdet for kvart råd skal fastsetjast av styret, men det eine fagrådet skal behandla spørsmål som gjeld normering av bokmål og nynorsk, jf. § 3 Nynorsk og bokmål er jamstilte målformer i Noreg, og det har dei to skriftspråka vore sidan 1885. Etter mange år under dansk styre og med dansk som einaste skriftspråk i Noreg voks nye språklege idear fram frå midten av 1800-talet Samnorsk, også kalt fellesnorsk, var et framtidig, tenkt felles norsk skriftspråk som skulle oppstå ved sammensmelting av bokmål og nynorsk. Å nå fram til et samnorsk skriftspråk var å anse som offisiell norsk språkpolitikk fra 1919, da Stortinget godtok endringene i 1917-rettskrivninga. Fra da av var det gitt at nye språkreformer skulle avgjøres i Stortinget : nynorsk språk og litteratur nynorsk språk og litteratur / nynorsk rettskriving nynorsk rettskriving / nynorsk salmebok nynorsk salmebok // som bruker nynorsk (I,1) nynorske parallellklasser nynorske parallellklasse

Definisjon av initiativ i Online Dictionary. Betydningen av initiativ. Norsk oversettelse av initiativ. Oversettelser av initiativ. initiativ synonymer, initiativ antonymer. Informasjon om initiativ i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum handling/idé som innleder noe, tiltak Ble du spurt eller gjorde du det på eget initiativ Kalles også nynorsk (i motsetning til mellomnorsk og skriftspråket nynorsk). Eldre nynorsk (fra ca. 1525) Da dansk avløste norsk som skriftspråk betydde det ingen stor omveltning for nordmenn flest; talemålet var dialektene , i byene med innslag av dansk, som i vekslende grad farget uttalen og ordforrådet hos de forskjellige sosiale lag initiativ oversettelse i ordboken norsk bokmål - tyrkisk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Sjekk initiativ oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på initiativ oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Når nynorsk byttes ut med bokmål, risikerer vi at både kulturelle og språklige verdier knytta til nynorsk i stor grad forsvinner. LSS har i stedet sett for seg en mer kontrollert sammensmelting av nynorsk og bokmål, slik at ordtilfang, uttrykksmåter og annen språklig kultur fra begge målformene kunne nedfelles i et nytt norsk skriftspråk Sistnevnte tok initiativ til å danne Indre Agder Målungdom etter at kravet om skifte av målform kom i vinter fra foreldre med barn på skolen. Les også. Språkrådet: UiA brøt norsk lov - Vi er rundt 20 engasjerte ungdommer som mener nynorsk er viktig. Det er personer av begge kjønn fra alle bygdene i distriktet her, forteller Lauen initiativ oversettelse i ordboken norsk bokmål - persisk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Taktmåler - Norsk Folkemuseum / DigitaltMuseum

Den nynorske litteraturen 1848-2018 I 170 år er det nynorske skriftspråket blitt nytta til dikting, vitskap, presse og opplæring. Litteraturen er blitt mangfaldig og dekkjer mange emne og bruksområde, men dominerer meir på nokre område enn andre. Forfattar PER MAGNUS FINNANGER SANDSMARK Ei nynorsk litteraturhistorie Den nynorske litteraturhistoria kan byrje mange stader, til dømes med [ lege oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk I 1885 fikk nynorsk status som offisielt skriftspråk og ble sidestilt med bokmål. I 1895 kunne skolekretsene velge sitt hovedmål, enten det var bokmål eller nynorsk. Trykk her om du trenger hjelp til å rette opp i skrivefeil. Knud Knudsen og bokmål. Det antas at omtrent 90 prosent av dagens befolkning tar i bruk bokmål som skriftlige mål Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga er eit frittståande nettverk som har som mål å fremme likeverd for nynorsk i universitets- og høgskolesektoren gjennom samarbeid mellom lærarutdanningsinstitusjonane i heile Noreg. Alle studiestader som tilbyr lærarutdanning er inviterte og kan delta med to personar kvar NAV-kontoret kan ta initiativ til dialog både med både legen og arbeidsgivaren din, og du kan ta initiativ sjølv. Rettleiaren på NAV-kontoret vil også vurdere om det er noko som kan gjere det lettare for deg å kome i ny jobb. Ta gjerne kontakt med NAV-kontoret ditt om kva som er mogleg

NMFS

initiativ - Wiktionar

 1. I de seks andre avstemningene har kretsene beholdt nynorsk hovedmål også etter avstemningen. Alle initiativ til avstemninger om skolemål som har kommet fra kretsene, har vært med et ønske om å få innført bokmål. Slik sett har det fra 1950 og frem til i dag vært gjentatte angrep på nynorsken i skolen i Gausdal
 2. st like dialektnært de store østnorske dialektene som nynorsk er vestlandsdialektene
 3. Tigrinya Dictionary and Translation. Welcome. geezExperience.com is all about improving our language skills and teaching our kids our native language Tigrinya
 4. Vil at du skal slippe sidemåls-karakteren. Oslo Ap går til kamp mot nynorsken på videregående. De viser til at mange elever ser på sidemålet som en unødvendig plage

Etter initiativ frå Nynorsk kultursentrum vedtok årsmøtet i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre 19. juni 2016 med stort fleirtal å skifte frå bokmål til nynorsk i marknadsføringa si Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan ta initiativ til samtalen. Under relatert informasjon finner du lenker til publikasjonen på bokmål og nynorsk (kulørt og svart/hvitt versjon), samt mal for oppfølgingsplan. Relatert innhold IA-Funksjonsvurdering (Bokmål).pdf. mars initiativ til å produsere ny kunst og kunnskap om koronatida. Her på nynorsk.no ligg no fleire bidrag ute og fleire skal det bli. Kulturinstitusjonar skal sørgje for at ytringsfridomen, inkludert den frie offentlege samtalen og tilgangen på kunstnarlege uttrykk, blir oppretthalde også under kriser Vi håpar dette er tilstrekkeleg til at ein kan nytte Elevbedrift på ein god måte også for elevar som har Nynorsk som målføre. Tusen takk til Elise Hovet, lærer ved Sykkylven ungdomsskole som har oversett materiellet til nynorsk på eige initiativ, og at vi har fått høve til å dele dette med andre lærarar og elevar

innhold på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Folkeavstemning om bokmål eller nynorsk skal være offisielt skriftspråk i Norge er blant spørsmålene Fremskrittspartiet skal ta stilling til under helgens landsmøte på Gardermoen Rollemodeller mot mobbing er et gratis verktøy til barnehager til bruk på foreldremøtet for å involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utestengelse. Ressursen består av fem filmer og tilhørende diskusjonskort Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2009 etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Med registrering av informasjon om den frivillige aktiviteten i Norge, blir samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter bedre og enklere

Fylkestingsrepresentant Alexander Fosse Andersen leiar nettverket, som hadde oppstartsmøte 23. juni. Han ønskjer å skape ein arena for deling, inspirasjon, fagleg påfyll og språkpolitiske diskusjonar knytt til nynorsk. - Naturleg initiativ - Vestland er kjerneområdet for nynorsk Lite nynorsk i avisene. Foto: Binuri Ranasinghe (CC BY-NC-ND 2.0) Det var organisasjonene Kringkastingsringen og Fylkesmållaget Vikværingen som tok initiativ til møtet. Arrangementet var gratis og åpent for alle, og det var nærmest full kjeller i Rosenkrantz´ gate 8 Om nynorsk er viktig, er finsk definitivt morsomst. Fakta: Dette er saken. Flere enn 600 lærere ved 93 skoler har skrevet under et opprop mot sidemålsstil og karakter i sidemål.Norsklærer ved Ringerike vgs., Ane-Lin Strømholm, står bak initiativet.Opprørslærerne mener tre norskkarakterer er for mange.Sylfest Lomheim,.

Hvorfor Norge ikke trenger nynorsk - Med vennlig hilsen Pette

Med «norsk» menes i denne sammenhengen utgivelser skrevet på bokmål, nynorsk eller dialekt. Norskkravet anses innfridd for bøker oversatt til norsk fra samisk og andre språk såfremt det er en originalutgivelse. Utvalgene kan på eget initiativ ta opp igjen bøker til behandling Nynorsk kultursentrum tok initiativ til og var sekretariat for Språkåret 2013, som hadde grunnlag i 200-årsjubileet for Ivar Aasen og 100-årsjubileet til Det Norske Teatret. Vidare tok Nynorsk kultursentrum initiativ til nettverket for litteraturmuseum i Noreg og eit nettverk for språkmuseum internasjonalt 21. mai vedtok Stortinget å be presidentskapet bidra til å få utarbeidet språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. Målet er å få vedtatt de nye utgavene i jubileumsåret 2014 Vi ønsker flere slike initiativ, hvor man på en positiv måte bruker nynorsk i andre fag og integrerer målet på en naturlig måte, sier han. Nye strategie — Har du tatt noko initiativ for å kunna skriva nynorsk i VG? — Eg vil sjå det an litt, men dette er noko eg må ta internt. Men privat kjem eg no til å skriva meir nynorsk igjen. — Korleis vil du karakterisera den bølgja av støtte og sympati nynorsken opplever mange stader no

I Klassekampen 30. mai retter Harald Berntsen et kritisk blikk på Mímir Kristjánssons «Martin Tranmæls metode». I siste avsnitt spør han om boken er: «Manifests initiativ for () rehabiliteringa av 1950- og 1960-tallets klassesamarbeid mellom direktør Martin Siem og fagforeningsleder Ragnar Kalheim på Akers Mek. Nynorsk pressekontor (NPK) får 800.000 kroner i ekstratilskudd fra Kulturdepartementet for å utvikle en robot som kan oversette tekster fra bokmål til nynorsk. Pengene kommer på toppen av det årlige driftstilskuddet fra staten på om lag 6 millioner kroner Venstre tok deretter initiativ til ikke bare å stemme forslaget ned, men førstekandidat foran valget i 2015, Erlend Horn har skaffet seg flertall for mer nynorsk i grunnskolene. Venstre får støtte. Høyre og Frp er i mindretall. Ap, Sp, Rødt, SV, KrF, Miljøpartiet De Grønne og Byluftlisten er med på Venstres forslag Artikler for foreldre med barn fra cirka 1 til 5 år

Minfartyget HMS ÄLVSNABBEN i Trelleborgs hamn

Det er ikkje første gongen Grunnlova har vore omsett til nynorsk. Det skjedde første gongen i 1875, og seinare i 1901, men det har vore gjort på privat initiativ. Ingen av desse omsetjingane fekk nokon gong formell status. I 1906 vart 1901-versjonen fremja som grunnlovsframlegg i Stortinget, men avvist. Grepstad trur det var for tidleg Aleine saman: Nynorsk kultursentrum har tatt initiativ til å produsera ny kunst og kunnskap om koronatida. På nynorsk.no ligg det no fleire litterære bidrag på nynorsk ute og fleire skal det bli. 6. Samlaget har fått mange av forfattarane sine til koma med boktips på bloggen deira. Her det mange gode tips å dela vidare

initiativ - Store norske leksiko

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59) Daria.no. Meny Søk etter stiler Emnekatalog Dikt Last opp stiler. Tatt av kvinnen. Du er her: Skole > Emnekatalogen > Litterære verk > Tatt av kvinnen. Stiler om dette verket Wikipedia:Ukens artikkel på nynorsk/Uke 52, 2016. Hopp til navigering Hopp til søk. Kommunevåpena i Noreg er heraldiske Frå 1930-talet vart det innført strenge krav om at dei norske kommunevåpena skulle ha ei enkel utforming, etter initiativ frå fagfolk i Riksarkivet CLIMATEACTION100.OR

muntlig på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Norsk - Genitiv på nynorsk - NDL

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen komme med en totalvurdering av transportsystemet i Tønsberg-regionen. Etter initiativ fra Vestfold fylkeskommune ba departementet Vegvesenet om å lage en konseptvalgutredning (KVU) -Eg tek ikkje initiativ til dette på grunn av meg sjølv. Andre krefter bør trekkje det i gang, ikkje minst med tanke på ny teknologi og nye tenester. Men nynorsk er språket mitt og ein viktig del av identiteten min. Eg er stolt av nynorsken som er eit kraftfullt og flott språk folk lyttar til DEBATT Norsk natur: Naturen vår er norsk kultur på sitt vakreste Sylvi Listhaug, Ola Borten Moe og Linda Helleland bør ta seg en tur til en DNT-hytte • Ta nytt initiativ etter nokre dagar. Fortalde barnet noko som gir grunnlag for uro? Utarbeid ein plan for kva som skjer vidare: • Kva skal skje? • Kven skal involverast? • Når skal det skje? • Korleis blir det for barnet fram til då? Title: Tips til samtale med bar

Vrak av norsk Fokkerfly 353, antatt ved Lesjaskogsvann

Synonym til initiativrik på norsk nynorsk

initiativrik på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse

initialisere i norsk nynorsk - Norsk bokmål-Norsk nynorsk

Tysk forsyningsskip i norsk fjordLenestol med utskjeringar i tre

Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale Som ein del av Bokåret 2019 har Nynorsksenteret, Pirion, Framtida.no og Framtidajunior.no tatt initiativ til å kåra dei beste faktabøkene på nynorsk etter 2000 for å vise breidda i den nyare, nynorske barnelitteraturen skrivne av norske forfattarar Nynorsk bør være frivillig. For ikke å bli misforstått i noen av innleggene på dette nettstedet må vi presisere : Det er ikke nynorsk folk flest er motstander av. Det de misliker er en viss type nynorsk-aktivister som trenger seg frem der de ikke hører hjemme.. Det er denne gruppen som ved omfattende kokkelimonke med politikere og departementer sørger for å skaffe seg enorme. Med bakgrunn i dette har Møre bispedøme og Nynorsk kultursentrum tatt initiativ til å feire den nynorske salmetradisjonen med ein konsertturne i bispedømet. Det blir konsertar i fem kyrkjer i Møre bispedømme. Konserten vil innehalde eit breitt spekter av salmar frå den nynorske salmeskatten,. Du kan selv søke Fylkesmannen om å få verge. Et ønske om vergemål kan også komme fra ektefelle, samboer, foreldre, barn, søsken eller andre som står personen nær. Fylkesmannen vurderer om du trenger verge. Fylkesmannen kan også opprette vergemål på eget initiativ. Du kan søke digitalt om få verge til en voksen person Jobben min: Stortinget - Eg meiner at opplæringa ved NRK Nynorsk mediesenter, og erfaringa frå nyheitsredaksjonane i Førde og på Marienlyst, gjer at eg lettare kan presentera kortfatta informasjon om tidvis kompliserte EU/EØS-saker for stortingspolitikararane, seier Håvar Tvedte, frå kull sju

 • Gunilla persson stephen linville.
 • Bild vom dia.
 • Linser astigmatisme.
 • Klimahaus 2 für 1.
 • Meine stadt verden jobs.
 • Melsom vgs priser.
 • Bob dylan sjanger.
 • Rosenkrans kjede.
 • Pizza sinsen.
 • Tripper behandlung.
 • Historisk marked olavsfestdagene.
 • Pride film rollefigurer.
 • Domeneshop faq.
 • Grodalen røyken.
 • Kevin can wait how did donna die.
 • Theater erfurt kindergeburtstag.
 • Ince gmbh hannover.
 • Tannemalje skade.
 • Sport stream free.
 • Marie aristocats.
 • Bardufoss flyplass parkering.
 • Augusta golf.
 • Browning bar m1918.
 • Bhw immobilien bad salzuflen.
 • Dash 8 300.
 • Møllergata skole rektor.
 • Magda gad.
 • Ikke si dette til siri.
 • Zahnarzt notdienst süw.
 • Norgescup langrenn 2017 resultater.
 • Enduro mtb deutschland.
 • Gaupe truet dyreart.
 • Eqs sus.
 • Nummulat eksem bilder.
 • Mageinfeksjon hund.
 • Fransk middagsrett.
 • Aftenposten magasiner.
 • Barn og kunst.
 • Tuol sleng.
 • Joghurt dressing low carb.
 • Camping langesund.