Home

Hankjønn hunkjønn intetkjønn

Hunkjønn er et grammatisk kjønn (genus) som i norsk viser seg ved at man kan sette ei foran et substantiv, og at ordet i bestemt form entall får endelsen -a. Et eksempel på et hunkjønns-substantiv er ei jente - jenta. Grammatisk kjønn innvirker på både substantiver, adjektiver og pronomener. De to andre grammatiske kjønnene på norsk er hankjønn og intetkjønn Intetkjønn er et grammatisk kjønn (genus) som i norsk viser seg ved at man kan sette et foran et substantiv, og at ordet i bestemt form entall får endelsen -et. Et eksempel på et intetkjønns-substantiv er et hus - huset. Grammatisk kjønn innvirker på både substantiver, adjektiver og pronomener. De to andre grammatiske kjønnene på norsk er hankjønn og hunkjønn Hankjønn (særlig hvis man inkluderer hunkjønn) er mye vanligere enn intetkjønn, så hvis man er i tvil, er det statistisk sett mye større sjanse for å få rett hvis man gjetter at et ord er hankjønn. En mulig strategi i begynnelsen er derfor å anta at alle ord er hankjønn, og så gradvis lære hvilke som er intetkjønn. 8 Norske substantiv har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Det er ikke enkelt å finne ut hvilket kjønn et substantiv har. En grei regel er å lære artikkelen sammen med substantivet. Da vil du alltid vite hvilket kjønn det er. Bøying. Slik bøyer du et regelmessig substantiv på norsk Bøyningsskjema for felleskjønn (hankjønn/hunkjønn) og intetkjønn: Vi ser fort at substantivbøyningen er mangfoldig. Vanligvis tenker vi ikke over dette, for vi «har i oss» hvordan ordene bøyes, men en utlending som skal lære norsk, får litt å holde styr på, og man kommer lett i tvil

Å bøye substantiv (hankjønn, hunkjønn, intetkjønn) Hankjønn. Hankjønns-substantiv får «en» foran seg i ubestemt form entall. De fleste hankjønns-substantiv bøyes slik: Hunkjønn. Hunkjønnsordet har artikkelen «en» eller «ei». Her viser vi hvordan du kan bøye noen slike substantiver. NB! Nesten alle hunkjønnsord kan bøyes som. Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon. SUBSTANTIV. Vi deler norske substantiv i tre grupper etter kjønn (genus): hankjønn (maskulinum), hunkjønn (femininum) og intetkjønn (nøytrum) Tyske substantiv skrives alltid med stor forbokstav. De har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn, intetkjønn. Det grammatiske kjønn - genus - stemmer ikke alltid overens med det naturlige kjønn - sexus. Det heter for eksempel der Vater, die Mutter og das Kind, mens en pike heter das Mädchen Hunkjønn ei jente jenta jenter jentene Unntak: hunnkjønn son ender på -ing ei hending hendinga hendingar hendingane Hankjønn ein gut guten gutar gutane Unnta: noen ord som får vokalskifte akkurat som på bokmål. ein bror, felire brør. ein son, feire søner Intetkjønn eit hus huset hus husa Her tror jeg ikke det er unntak

Men nok en gang finnes også noen unntak på bøying av hunkjønn. Ord som slutter på -ing, bøyer vi slik, med endingene -ar og -ane i flertall. Hankjønn og hunkjønn bøyes likt. Eksempel: ei kjerring - kjerringa - kjerringar - kjerringane. Intetkjønn Alle intetkjønnsord i nynorsk bøyer vi slik: Eksempel Ubestemt form På norsk. Ordene en, ei og et, for eksempel en bil, ei jente, et fly.Her viser artikkelen henholdsvis hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Foran substantiver av hunkjønn kan man ifølge offisiell rettskrivning valgfritt benytte en eller ei på bokmål.. I norsk språk er den ubestemte artikkelen i entall alltid et eget ord

Alle de moderne romanske språkene har kuttet ut intetkjønn, de gamle intetkjønnsordene ble stort sett til hunkjønn, noen ganger til hankjønn. Overgangen skjedde greit fordi flertallsformen av intetkjønnsordene lød som entall hunkjønn. Et eksempel: Blader (på trær f.eks.) het -Folia. Ett blad het Folium Grammatisk hunkjønn er på vei ut av språket vårt. Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Hvilket kjønn et substantiv har, bestemmer hvilken ubestemt artikkel vi setter foran substantivet. Det er derfor vi sier en bil, ei bok og et hus. Adjektiver skiller også mellom intetkjønn og andre kjønn: et stort eple versus en/ei stor bok,. Hankjønn: Hunkjønn: Intetkjønn: Naturlig kjønn - også i dyrenes verden! der Mann der Vater der Sohn der Ochse: die Frau die Mutter die Tochter die Kuh: das Kind das Kalb: NB! der Mensch: die Person: das Mädchen: Noenlunde like ord på norsk og tysk har oftest samme kjønn. der Stuhl = stolen der Park = parken: die Lampe = lampa die.

hunkjønn - Store norske leksiko

 1. Menn og alt man oppfattet som mannlig ble klassifisert som hankjønn. Kvinner og alt kvinnelig ble hunkjønn, mens ord som betegnet livløse ting ble intetkjønn. Felleskjønn er oppstått senere, som en sammenslåing av hankjønn og hunkjønn, slik at man få felles bøying av for eksempel en båt-båten og en bok-boken
 2. Hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? Hvilke er hankjønnsord? Hvilke er hunkjønnsord? Hvilke er intetkjønnsord? Hvilken ordklasse? (I) Hvilken ordklasse? (II) Preposisjoner - akkusativ. Preposisjoner - akkusativ og dativ. Preposisjoner - dativ. Preposisjoner - genitiv. Pronomen (I) Pronomen (II
 3. ine. Tyske går dem en bedre og legger til et tredje kjønn: intetkjønn. Den maskuline bestemt artikkel ( av) er der,.
 4. Hankjønn: den opne dialogen Hunkjønn: den opne døra Intetkjønn: det opne slottet Flertall: dei opne bøkene Dei hadde ein open dialog som viste at dei var opne for nye meiningar. Læraren må halde seg vaken heile tida og ha eit vake/vakent blikk på elevane
 5. ologien er en arv fra latinsk grammatikk, som har hatt stor innflytelse på tradisjonell skolegrammatikk og som også til dels brukes innenfor lingvistisk teori
 6. ner om et.
 7. - Trondheim var spennende fordi mange tenker at hunkjønn står sterkt der. De bruker hunkjønn på en del ord som har vært hankjønn eller intetkjønn andre steder i landet. For eksempel sier de bila og ei æppel, sier hun. Forskerne gjennomførte et lingvistisk eksperiment hvor de testet fem grupper

intetkjønn - Store norske leksiko

Hvilket kjønn er ordet? Noen regler - Topp nors

intetkjønn på nynorsk. Vi har én oversettelse av intetkjønn i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. intetkjønn subst. inkjekjønn. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av intetkjønn som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form Hankjønn ubestemt Hunkjønn ubestemt Intetkjønn ubestemt Flertall/bestemt form Regel; en liten gutt: den lille gutten: små gutter: de små guttene: liten har spesiell bøyning: ei lita jente: den lille jenta: små jenter: de små jentene: et lite hus: det lille huset: små hus: de små husene: en annen klasse: den andre klassen: andre. Eiendomsordene på norsk: Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall 1. person min mi/min mitt mine 2. person din di/din ditt dine 3. person (refl.) sin, hans si/sin, hennes sitt sine 1. person vår vår vårt våre 3. person (refl.) sin si/sin sitt sine denmagiskekoden@mail.com Her er noen oppgaver: Øvelser - eiendomspronomen 1 Øvelser - eiendomspronomen 2 He Hankjønn. Hunkjønn. Intetkjønn. Flertall. en rød genser. ei rød jakke. et rødt skjørt. røde sokker. den røde genseren. den røde jakka. det røde skjørte

Hvilket kjønn har substantivet? Jobbnors

eller, hunkjønn, hankjønn, intetkjønn, Hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school. Click HERE to Log in Substantiv deles også opp i tre forskjellige kjønn; hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Hankjønn: en mann - mannen - menn- mennene. Hunkjønn: ei dame - dama - damer - damene. Intetkjønn: et eple - eplet - epler - eplen Ein (hankjønn), eine (hunkjønn) og ein (intetkjønn) i nominativ blir einem (hankjønn), einer (hunkjønn) og einem (intetkjønn). Etter disse reglene kan vi derfor forstå hvorfor vi skriver seiner Mutter , fordi vi har det indirekte objektet i setningen over

HANKJØNN: HUNKJØNN: INTETKJØNN: FLERTALL: NOMINATIV(Subjektsform) en kar - kar'n: i førkje - førkja itj hus-huse: kara - karenn førkja-førkjenn hus - husa 1) AKKUSATIV(Direkte objekt) en kar - kar'n: i førkje - førkj hankjønn hunkjønn intetkjønn flertall nom. der Mann die Dame das Kind die Kinder akk. den Mann die Dame das Kind die Kinder gen. des Mannes der Dame des Kindes der Kinder dat. dem Mann der Dame dem Kind den Kindern NB! Legg merke til genitivendingen på substantivene i hankjønn og intetkjønn. For noen substantiv er denne -s, for andre -es Flertall, hankjønn, hunkjønn, intetkjønn Plural, masculine, feminine, neuter serious seriøs seriøst seriøse Going to a concert with Katharina - fire four - fjerde fourth - viktig - viktig - viktige important - klubb/en club - sentrum/et town centre.

Det finnes et stort, herskapelig hus i Oslo - Huset med det rare i - som er bebodd av folk fra NRKs Barne-TV. I hoveddelen av huset bor programlederne Ingunn og Johannes. De er søsken, selvom Ingunn er fra Trondheim og Johannes fra Østlandet. På loftet bor den tøffe programlederen Marianne sammen med et plast-skjelett. Nylig har også den lune, romslige og matglade programlederen. Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall Kommentar; nokon: noka: noko: nokre / nokon: Formene 'noe' og 'noen' går dessverre ut. 'Nokon' har fått utvidet virkeområde og kan nå brukes mer generelt. annan: anna: anna: andre: Husk at intetkjønns- og hunkjønnsformene er like: ingen: inga: ikkje noko inkje: inge Eller at sang er hankjønn, fang er intetkjønn og tang er valgfritt han- eller hunkjønn så lenge det er snakk om knipetenger, han- eller intetkjønn hvis det er tang i havet man mener. Det hjelper utvilsomt godt med grundige kunnskaper innen etymologi og språkhistorie, men spørsmålet her var jo om man kunne stille opp enkle regler utlendinger kan forholde seg til... det tror jeg ikke

en lott), skrift/skrifter (hunkjønn), syn/syner (hunkjønn). To eksempler på obligatorisk -er er flere lemmer og steder (hankjønn, jf. nynorsk stader ). Det er ikke noen nødvendig sammenheng mellom -er i disse ordene og -er i de andre ordene som er nevnt i denne artikkelen Intetkjønn (nøytrum) har artikkelen eit, hunkjønn (femininum) har artikkelen ei og hankjønn (maskulinum) har artikkelen ein. Stort sett brukes samme artikler som man bruker på bokmål, men det er noen ulikheter. For å være helt sikker, slå opp i ordbok. Endret 27. mai 2013 av nypi

Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn gutten jenta huset Somaliskesubstantiver: Hankjønn Hunkjønn inanka ayaahadlayaa inanta ayaahadlaysaa cadowga ayaahadlayaa hooyada ayaahadlaysaa aabbaha ayaahadlayaa gabadha ayaahadlaysaa duqa ayaahadlayaa walaasha ayaahadlaysaa..... Grammatiskkjønn Hankjønn Hunkjønn-ka -ta. Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Ord som primært brukes i flertall Bare vis slike ord Utelukk slike ord Vis begge typer ord Tellelige og utellelige ord Bare vis tellelige ord Bare vis masseord Vis begge typer ord Egenskaper ved verb. Verbfraser som består av mer enn ett ord (f.eks. få til

Flertall, hankjønn, hunkjønn, intetkjønn Plural, masculine, feminine, neuter serious seriøs seriøst seriøse Shopping in the supermarket - to two - andre second - butikk/en shop - glad - glad - glade happy - mye much - i dag today - fire four - hun she - venn/ en friend. Substantiv i hankjønn: Substantiv i hunkjønn: Substantiv i intetkjønn: Substantiv i flertall: Substantiv i bestemt form, alle kjønn: en liten bil: ei lita seng: et lite bord: små biler/senger/bord: den lille bilen den lille senga det lille bordet de små bilene: en annen bil: ei anna seng: et annet bord: andre biler/senger/bord: den andre bilen den andre senga det andre bordet de andre. Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn Flertall. Nom. der die das die. Akk. den die das die. Dat. dem der dem den. Gen. des der des der. Den ubestemte artikkel bøyes slik: Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn. Nom. ein eine ein. Akk. einen eine ein. Dat. einem einer einem. Gen. eines einer eines. Noen substantiv står likevel ofte uten artikkel.

Substantiv - Riksmålsforbunde

Hankjønn: Hunkjønn: Intetkjønn: Bestemt form og flertall: raud raud raudt raude gamal gamal (gomol) gamalt gamle open opi (opa) ope opne annan onnor anna(t) andre Verb. Høgnorsk verbbøying skiller seg betydelig mindre fra Aasen-normalen enn det offisiell nynorsk gjør. Langformer (for. Substantiv i norrønt. 4 kasus: Nominativ, genitiv, dativ, akkusativ 3 kjønn: Hankjønn, hunkjønn, intetkjønn Tall: Entall og flertall Det er her tilstrekkelig å lære og bøye et substantiv fra hvert kjønn Merk: Bortsett fra genitiv hankjønn og intetkjønn samsvarer endingene med dem vi har i sterk adjektivbøyning. Andre ord som bøyes som den bestemte artikkel: Dieser, jeder, welcher. Ubestemt artikkel KJØNN: Man skal ikke være hankjønn eller hunkjønn, men intetkjønn, skriver blogger Maria Høili. Foto: Privat Vis mer Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert.

KJENNETEGN VED SUBSTANTIV - linderberg9

Substantiv . Substantiv er ord som betegner gjenstander, dyr, personer og abstrakte begrep: Ei øks, en kalv, et menneske, en tanke.I tysk skiller man mellom hankjønnsord, hunkjønnsord og intetkjønnsord Substantivene har bestemt og ubestemt form, entall og flertall. De har også kasusbøyning, men normalt er det bestemmelsesorda som viser hvilken kasus substantivet står i Dette er en øving i å finne ut hvilket kjønn substantivet har. Lærestoffet. finner du i Grammatikk-mappen.. Lærestoffet blir åpnet i et eget vindu. Lukk vinduet for å komme tilbake til denne siden igjen Kanskje sunt spørsmål, men jeg har ikke helt fått grepet på dette enda. Har akkurat startet på skole igjen etter ti år og husker null og niks av nynorsk grammatikk. La oss ta feks øy. Jeg vet ikke instinktivt om det skal være ei eller ein foran det ordet og dermed vet jeg ikke hvordan det skal bø.. uregelmessig bøyning Liten. Et adjektiv er særlig vanskelig. Det finnes i fem forskjellige former: lite, lita, liten, lille, små. Når substantivet står i ubestemt form entall, bøyer vi liten slik som her:. hankjønn: en liten gutt hunkjønn: ei lita jente eller en liten jente intetkjønn: et lite glass. Når substantivet står i bestemt form entall, bruker vi formen lille En lignende utvikling ser vi i Tromsø. Utviklingen innebærer at artikkelformen en i disse varietetene blir umarkert for distinksjonen mellom hankjønn og hunkjønn, og bare markerer ikke-intetkjønn, slik f.eks. demonstrativen den allerede gjør

Grammatikk - NTN

1) Tyske substantiv har tre kjønn . Hankjønn der Mann, der Hund, der Schnee . Hunkjønn die Frau, die Katze, die Industrie . Intetkjønn das Haus, das Land, das Wasser . 2) Substantivets form kan fortelle oss om kjønnet . Hankjønn . Stammen av verb er ofte hankjønn: der Dank (danken), der Kuss (küssen) Stammen av verb +-er: der Spieler (spielen), der Wecker (wecken hankjønn hunkjønn intetkjønn flertall; NOMINATIV: d er Mann: d ie Frau: d as Auto: d ie Kinder: AKKUSATIV: d en Mann: d ie Frau: d as Auto: d ie Kinder: DATIV: d em Mann: d er Frau: d em Auto: d en Kinder 1 innlegg publisert av denmagiskekoden i løpet av February 201 hankjønn/ hunkjønn/ intetkjønn bøyning gift, gift, gifte . gjenta. ordklasse adjektiv form infinitiv bøyning hankjønn/ hunkjønn/ intetkjønn . gjør. grunnform gjøre: ordklasse verb form presens bøyning gjøre, gjør, gjorde, gjort . gjør. ordklasse verb form imperativ . gjøre. ordklasse verb form infinitiv bøyning ha, har, hadde.

Definisjon av hankjønn i Online Dictionary. Betydningen av hankjønn. Norsk oversettelse av hankjønn. Oversettelser av hankjønn. hankjønn synonymer, hankjønn antonymer. Informasjon om hankjønn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum 1. biologisk mannlig kjønn, mots. hun kjønn ha to katter, begge hannkjønn 2. grammatikk bøyningsklasse av substantiv, adjektiv og.. Animathetshierarkiet er relevant fordi det grammatiske kjønnet til et substantiv ofte bestemmes av hvor i hierarkiet det er plassert. Hvis substantivet refererer til noe livløst, er det større sannsynlighet for at det er intetkjønn. Likevel er det mange ord for livløse ting som er hankjønn eller hunkjønn, så det er bare snakk om en tendens intetkjønn oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

hankjønn/ hunkjønn/ intetkjønn bøyning norsk, norsk, norske . norskkurs. ordklasse substantiv form ubestemt entall / ubestemt flertall bøyning et norskkurs, norskkurset, norskkurs, norskkursene . n. Artiklene viser om et substantiv er bestemt eller ubestemt, om det står i . entall eller flertall og om det er hankjønn eller hunkjønn. Artiklene høre

Definisjon av hunkjønn i Online Dictionary. Betydningen av hunkjønn. Norsk oversettelse av hunkjønn. Oversettelser av hunkjønn. hunkjønn synonymer, hunkjønn antonymer. Informasjon om hunkjønn i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum 1. biologisk kvinnelig kjønn, mots. hannkjønn Hunden vår er hunnkjønn NORSK FOR INTERNASJONALE STUDENTER Nivå 1 Substantiv, kjønn Norske substantiver har tre kjønn (genus). Kjønnene har ulik artikkel: • Hankjønn: en gutt, en mann, en bil, en by • Hunkjønn: ei jente, ei klokke, ei dør* • Intetkjønn: et barn, et sted, et land Det er ikke mange regler for hvilket kjønn et substantiv har Når jeg gir tilbakemelding på tekster til elevene mine kommenterer jeg ofte feil i samsvarsbøyning. For mange er dette en av de siste delene i grammatikk som faller på plass. Årsaken er nok at det er mye å huske på når vi skal samsvarsbøye. I dette blogginnlegget skal jeg prøve å gi deg nøkkelen [ Mini-grammatikk. Bestemmerord. Artikler (bestemt og ubestemt

Substantiv og verb nynorsk - Skole og - Diskusjon

Fra og med 11. september 2017 vil innlogging til Min vei-ressursene skje via Fagbokforlagets e-portal. Logg in Mini-grammatikk. Bestemmerord. Bestemt artikke Norsk: ·som finnes i store mengder eller i sterk grad··i høy grad Han er mye bedre i matte enn de andre i klassen. ofte Hun trener mye For elev. Aktiviteter; Grammatikk; Lytt til kapittelet; Grammatikk. Ukedagen Spansk har kun to kjønn, hankjønn og hunkjønn. Intetkjønn finnes ikke. Hovedreglen er at substantiv som ender på 'o' er hankjønn, og ending på 'a' er hunkjønn. Entall un chico = en gutt una chica = ei jente un niño = et barn. Flertall dos chicos = to gutter dos chicas = to jenter dos niños = to bar

Hankjønn Hunkjønn Intet

Substan-ekle-tiv (hankjønn, hokjønn, inkjekjønn) - lindeberg9

A noun will take one of three forms in the norwegian language - either Hankjønn (masculine), Hunkjønn (feminine) or Intetkjønn (neutral). I'm afraid it's just a case of learning each word to see which form it takes. Hankjønn: Masculine avis = paper en avis = a paper avisen = the paper aviser = papers avisen intetkjønn endes med et-ending, og kan aldri uttales som hunkjønn eller hankjønn og er altså alltid intetkjønn og brukes alltid et forran. kjønnet på substantivet har ingenting med hva slags kjønn ordet beskriver har, ergo ER piken hankjønn, selv om ordet i seg selv beskriver en pike som i fysikk er hunkjønn I dag fikk jeg oppgave å lage et innleg om bøying av substantiv. Substantiv kan være navn på ting, presoner og steder. Substantiv bøyes i bestemhet, tall og kjønnhenholdsvis bunden og ubunden form, entall og flertall, og i intetkjønn, hankjønn og hunkjønn. Hoved reglene er: Hankjønn Hvis substantiv endrer på -a eller -nad for eksempe If you don't know what are the Norwegian adjectives and how to use them, please read the previous posts: Learn About Norwegian Adjectives Part 1 - Hankjønn Learn About Norwegian Adjectives Part 2 - Hunkjønn Learn About Norwegian Adjectives Part 3 - Intetkjønn Continuing with our lessons on Norwegian adjectives

Artikkel (ordklasse) - Wikipedi

Substantiv - hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? - NorsksonenArtikkelFabel 8 - lærebok by Aschehoug - Issuu

hunkjønn og nøytralt/intetkjønn). 3 Det er ikke et spesielt system for å vite hvilket kjønn substantivet har. Det finnes likevel noen endelser som bestemmer kjønnet: ‚ Ord som ender på -sjon, -het, -else og -dom er hankjønn. ‚ Ord som slutter på -em, -gram, -tek, -eri og -mål er intetkjønn skriftspråk brukes et tregenussystem som består av hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Selv om skriftspråket bygger på talemål, er det ikke en fullstendig representasjon av talespråket. Det må vi ta i betraktning når vi ser på genustilordning og genus. I denn Kodene nedenfor viser de regelrette bøyningene for substantiv, adjektiv og verb. Ord med med ufullstendige eller uregelrette bøyninger i disse ordklassene har koder uten tall. De er merket med f. (femininum, hunkjønn), m. (maskulinum, hankjønn), n. (nøytrum, intetkjønn), subst. (substantiv), adj. (adjektiv) eller v. (verb)

Substantivene er i tre kategorier: maskulin (hankjønn), feminin (hunkjønn) og nøytrum (intetkjønn). Maskulin, feminin og nøytrum er substantivenes grammatiske kjønn. Hvilket kjønn har substantivet? Vi kan vanligvis ikke se om substantivet er maskulin, feminin eller nøytrum. Vi må lære det for alle substantivene. Her er noen tips hankjønn: en fin film - hunkjønn: ei fin bok - intetkjønn: et fint bilde: tall: entall: en fin film - flertall: mange fine filmer: bestemthet: en fin film - den fine filmen - noe fint vær - hennes fine bilder: grad: positiv: fin - komparativ: finere - superlativ: fines Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn av substantiv angis på norsk med hhv. m., f. og n. På gresk er kjønn angitt ved etterstilt bestemte artikkel: ο, η, το (flertall: οι, οι, τα). Etter oppslagsordene angis i parentes 1) noen ganger fagområde eller bruksområde, 2) synonymer for eller betydningsvarianter/nyanser av det etterfølgende greske ordet Substantiv - hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? Hunkjønn: ei jente, ei lampe, ei dør, ei klokke, ei uke. Intetkjønn: et hus, et eple, et glass, et minutt, et vindu. Det er ikke lett å se hvilket kjønn et ord har. Det er derfor viktig å pugge dette. (Pugge betyr at du lærer det ved å øve til du husker det.

Enkel norsk grammatikk (utdrag) by Cappelen Damm - IssuuAftenpostenVigeland Tantrisk MassasjeRåd og tips på nynorsk

Spesielle adjektiver i 1+2 dekl som ender på -er i nom. entall, hankjønn. Kjønnene som finnes i 3. deklinasjon (er) Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn Prolaps - intetkjønn, hankjønn eller valgfritt? 955 Ifølge ordbøkene er prolaps obligat han-kjønn (en prolaps - prolapsen). Jeg har imidlertid alltid ansett og anvendt prolaps som et intetkjønnsord (et prolaps - prolap-set) og oppfatter at de aller fleste kolleger gjør det samme. Hva er egentlig korrekt

Greske substantiv har tre kjønn, slik som norsk: Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Kjønnet lar seg ikke alltid bestemme på grunnlag av substantivets form. Som oftest er det artikkelen som forteller oss hvilket kjønn ordet har. ο ανηρ «mannen» -- hankjønn η γυνη «kvinnen» -- hunkjønn Mini-grammatikk. Adjektiv. Adjektiv, bøyning og plasserin

Nye Ord, Begreper og Uttrykk | AndyAce83´s Tanker om Ting«Ja takk, begge deler: både overflatelæring og dybdelæring

Hankjønn: en gutt gutten gutter guttene Hunkjønn ei jente jenta jenter jentene Intetkjønn et hus huset hus husene/husa I hankjønn kan man sette en foran, i hunkjønn kan man sette ei foran, i intetkjønn kan man sette et foran - hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn. I de fleste tilfeller er hankjønns- og hunkjønnsforma den samme mens intetkjønn har en annen form. Bestemt form er også ofte det samme som flertallsforma. Vi kan eksemplifisere dette med adjektivet «gul» og ulike substantiver: en gul bil (entall, ubestemt form, hankjønn Æææææh, hun kjønn, han kjønn, intetkjønn. En tråd i 'Generelt' startet av *Kula*, 21 Mar 2013. Endre kallenavn | Kom i gang/Hjelp. Side 1 av 2 1 2 Neste > *Kula* Elsker forumet. Hjelpe meg. Hvordan funker dette? Er det ikke ei jente, en gutt

 • Paragraf symbol word.
 • Ryggekamera biltema.
 • Born band pfalz.
 • Erwachsener sheltie gesucht.
 • Nivea body lotion.
 • Der name der rose stream youtube.
 • Westfalentarif eurobahn.
 • Best drugstore foundation.
 • Tips ved kjøp av ny bolig.
 • Røde prikker i ansiktet baby.
 • Die zeitung suderburg.
 • Koh tao weather.
 • Mageinfeksjon hund.
 • Julie winge datter.
 • Norsk slangordbok.
 • Rick salomon ektefelle.
 • Hva er ss.
 • Trampolincenter umeå.
 • Verratsgrotte jerusalem.
 • Soundboks 2 pris.
 • Roan vindpark kart.
 • Fransk musikk historie.
 • Stordal kommune rådhus.
 • Avtaleloven lovdata.
 • Plassering av fotnoter.
 • Klippe navlestreng på katt.
 • Bilderammer 10x15.
 • Bryllups godteri.
 • Allianz arena veranstaltungen heute.
 • Neff kompaktovn.
 • Bermuda triangle norsk.
 • Latest one piece episode english sub.
 • Verdenscupen i langrenn 2017/18.
 • Hvorfor salt i potetvann.
 • Zylom gratis spellen.
 • Fibaro home center 3 release.
 • Burn energidrikk.
 • Du store alpakka pus vinrød.
 • Litex monteringslim.
 • Tidslinjer påbygging.
 • Wasserkuppe gleitschirm unfall.