Home

Aldersfordeling stortinget 2021

Sjekk valgresultatet for Norge i stortingsvalget 2017. Erna Solberg blir statsminister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 88 av i alt 169 mandater Stortingsrepresentanter etter valget 2017. Fast møtende vararepresentanter er ført opp for regjeringsmedlemmer. Fylkesvis fordeling, U = utjevningsmandat Stortingsvalget 2017 var et nasjonalt valg med formål å velge 169 stortingsrepresentanter fra landets 19 fylker for perioden 2017-2021. Parallelt med stortingsvalget ble det avholdt valg til nytt sameting. Valget resulterte i borgerlig flertall, som i stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk til sammen 88 representanter Liste over stortingsrepresentanter 2013-2017 omfatter de som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2013 avholdt 9. september 2013. Listen opplyser også om fast møtende vararepresentanter for dem som er statsråder eller statssekretærer i regjeringen eller som har permisjon på grunn av verv i utlandet. Vararepresentanter som møter på grunn av svangerskapspermisjon, sykdom eller. Liste over stortingrepresentanter i perioden 2017 til 2021 omfatter alle som ble valgt til Stortinget ved stortingsvalget 2017, 11. september 2017.. Det er totalt 169 representanter. Det ble valgt 150 distriktsmandater i tillegg til ett utjevningsmandat fra hvert fylke (i alt 19). I henhold til Grunnlovens paragraf 68, tiltrådte de nye stortingsrepresentantene den første «søgnedagen.

Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017-2021.Fra 10. august var det mulig å avgi forhåndsstemme.Valget var det første som ble planlagt og gjennomført av Valgdirektoratet.. Valgresultatet førte til at de borgerlige partiene beholdt flertallet med 88 av. Oversikten viser antall innvalgte representanter til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelingen gjelder ved starten av perioden. Etter valget i 2017 har en representant meldt seg ut av Fremskrittspartiet og blitt uavhengig, og en representant har gått fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet For stortingsperioden 2017-2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo. For stortingsperioden 2017-2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo. Stortinget.no Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss. Ansvarlig redaktør: Mona Mortensen Kran I perioden 2017-2021 er det valgt inn representanter fra ni ulike partier på Stortinget. Dette er første gang så mange partier er representert samtidig. Men det er stor forskjell på hvor mange representanter de ulike partiene har på Stortinget Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Riksvalgstyrets medlemmer underskrev på stortingsrepresentantenes fullmakter som er valgt for perioden 2017 - 2021. Fullmaktene er overlevert Stortinget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er sekretariat for Riksvalgstyret. Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 Nr: M-3/2017 Vår referanse: 17/978 Konsesjon, priskontroll og boplikt lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eigedom (konsesjonsloven) mv. med endringer i lov 19. juni 2009 nr Her er alle 169 representanter som ble valgt inn ved årets stortingsvalg Mandatfordeling på Stortinget 1921-2017 1921 1924 1927 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 RV RV/R 1 0 0 0 NKP 6 3 0 0 0 11 0 3 1 SF/SV 2 2 0 16 2 4 6 17 13 9 23 15 A 29 24 59 47 69 70 76 85 77 78 74 68 74 62 76 66 71 63. Etter Grunnloven skal stortingsmandatene fordeles på valgdistriktene hvert åttende år. I 2012 utførte departementet en beregning på mandatfordelingen som skal gjelde for valgene i 2013 og 2017

Valgresultat for Norge - Valg 2017 - NR

Stortingsvalget 2017 avholdes den 11. september, der det velges representanter til Stortinget for perioden 2017-2021 ‹ 2017 2025 › Stortingsvalget 2021 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført 13. september 2021 [1] for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget , for perioden 2021-2025 Stortinget trer normalt sammen den første hverdagen i oktober. Etter at stortingspresidenten har erklært Stortinget for lovlig konstituert, ankommer Hans Majestet Kongen, gjerne ledsaget av Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen. Trontalen. Statsministeren overrekker Kongen Trontalen, som Hans Majestet så holder Stortinget planlegger å justere valgordningen igjen, med virkning fra tidligst 2025. Valglovutvalget, som la frem sin konklusjon i mai 2020, klarte ikke å bli enige, men vi har lagt inn. Meld. St. 11 (2016-2017) Melding til Stortinget Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked

Stortingsrepresentantene 2017-2021 - Store norske leksiko

Koordinater Stortinget er Norges nasjonalforsamling.Det består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter. I henhold til Grunnloven § 49 er Stortinget «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt. Stortingsvalg avholdes hvert fjerde år. Stemmerett har i hovedsak alle norske statsborgere som har fylt (eller vil fylle) 18 år i løpet av valgåret eller før Fredag er det siste møtedag i Stortinget på tre og en halv måned. Da tar Norges nasjonalforsamling sommerferie, og det vil ikke bli fattet eneste vedtak før Stortinget åpner igjen til høsten Prop. 128 S (2016-2017) - Kommuneproposisjonen 2018 Proposisjon | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Følg proposisjonen på Stortinget

Ved at sperregrensen for utjevningsmandater fortsatt er satt til fire prosent, holdes små partier utenfor Stortinget. Fremtidens valgordning Stortingsvalget i 2017 kan bli det siste med dagens valgordning. Årsaken er den nye regionreformen hvor dagens stortingsflertall vil redusere dagens 19 fylkeskommuner til rundt 10 regioner, gjeldende fra 1. januar 2020 Stortinget regjeringen Regjeringen Solberg Partiene på Stortinget Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre norske politiske partier. De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2017-21, er Arbeiderpartiet, Fremskritts. Valgresultat 2017 Tilbake til landsoversikten. Valgresultat 2017 Kartet viser hvor stor innflytelse Akershus har på Stortinget. Akershus. 17 mandater Valgstatus i Akershus. Totalt antall.

Stortingsvalget 2017 - Store norske leksiko

(2016-2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet 28. oktober 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Innledning Regjeringen fremmer med dette en opptrappings-plan mot vold i nære relasjoner og vold. Sjekk valgresultatet for Skedsmo i stortingsvalget 2017. Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 3,1 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013 Slik ser det nye Stortinget ut basert på landsoversikt klokken 10.30 tirsdag: Senterpartiet inntar åtte nye plasser på Stortinget i den kommende perioden. SV kommer med fire nye representanter, mens Arbeiderpartiet mister seks mandater. Selv om det fortsatt er borgerlig flertall, får både Høyre, Frp, KrF og V krympet sine stortingsgrupper Stortingsvalget 2017 Klikk her for full resultatservice. Fakta om partiene. Hvordan ville Stortinget sett ut med andre valgordninger? VG har gått gjennom alle valg siden 1945 Stortinget trer normalt sammen den første hverdagen i oktober. Etter at stortingspresidenten har erklært Stortinget for lovlig konstituert, ankommer Hans Majestet Kongen, gjerne ledsaget av Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen

Javascript påkrevd. Få hjelp til å aktivere javascript i din nettleser Poll of polls samler alle publiserte meningsmålinger i Norge, beregner et nasjonalt snitt basert på lokale meningsåÃ¥linger og et gjennomsnitt av nasjonale meningåmÃ¥linger Stortingskandidater 2017. Dette var SVs stortingskandidater til stortingsvalget 2017. Bilder av kandidatene finner du her. Audun Lysbakken. Førstekandidat for Hordaland SV og partileder E-post: audun.lysbakken@stortinget.no Telefon: 23313032 Pressebilder av Audun finner du her Bli bedre kjent med Audun. Ådne Naper. Førstekandidat for Telemark S representert på stortinget har det i de senere år vært en økning med kandidater med innvandrerbakgrunn på listene. I 2017 var det 137 kandidater med bakgrunn fra Afrika Asia etc. De fleste stiller på venstresidens lister, men alle partiene på stortinget har personer med innvandrerbakgrunn på listene sine PM-2017-8 Ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) med forskrift . Dato: 30.06.2017. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til at Stortinget 15. juni 2017 vedtok ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Liste over stortingsrepresentanter 2013-2017 - Wikipedi

Liste over stortingsrepresentanter 2017-2021 - Wikipedi

Disse er inne på Stortinget. Sjekk hvem som ligger an til stortingsplass fra ditt fylke. Kjetil Løset. Publisert 28.08.2017, oppdatert 29.08.2017. Del Denne. Stortinget - 2017 - 2021 - Prognose - opptalte - stemmer - Senterpartiet - inntar - hele - plasser - kommende - perioden - kommer - fire - representanter - mens - Arbeiderpartiet - mister - seks FOOTWAY - Footway har damesko, herresko og barnesko fra hundretalls varemerker - alltid på lager Direkte sending fra Stortinget. Hopp til innhold NRK.no. NRK TV. Forsiden. Søk og kategorier. Søk i NRK TV. Tidligere funn. Utforsk våre kategorier. Dokumentar Drama/serier Barn Kultur Humor Underholdning Familie Livsstil Natur Vitenskap Nyheter Sport Skoletid NRK-arkivet Samisk Tegnspråk Synstolk A-.

Stortinget. Skolefjernsyn. Stortingsrepresentanten - hva gjør han? Ikke tilgjengelig lenger. Tinget i arbeid. Ikke tilgjengelig lenger. Møtet er satt. Ikke tilgjengelig lenger. Stortingsrepresentanten - hva gjør han? , spilletid. Direkte nå. Det oppstod en feil under. Denne perioden er ni partier inne i Danmark - like mange som etter stortingsvalget 2017 tar sete i Stortinget. Kommentar av politisk redaktør Trine Eilertsen: «Det er galskap av Ap å kaste seg inn i en lederstrid nå» Valgreform i vente i Norge. I dag følger de norske valgkretsene fylkesgrensene Publisert tirsdag 12. september 2017 - 09:50 Sist oppdatert tirsdag 12. september 2017 - 10:15. Del artikkel (Dagbladet): Den blå blokka beholder flertallet på Stortinget Åpning av Stortinget 2017. Sofia Rana, leder for antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt, live fra We Can't Breathe i Osl

Samværssabotasje og Maria-saken løftes til Stortinget. VAGE MINNER: Datteren var åtte år da hun ikke returnerte etter vinterferie med faren i 2017 Kristelig Folkeparti (KrF) er Norges kristendemokratiske sentrumsparti. Noen av våre hovedsaker: Barn og familie, eldreomsorg, internasjonal rettferdighet, miljø/klima, et samfunn med plass til alle

Stortingsvalget 2017 - Wikipedi

I en ny meningsmåling går tidligere Ap-politiker Jan Bøhler rett inn på Stortinget for Senterpartiet. Partiet har doblet seg i Oslo siden forrige stortingsvalg Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer. Publisert : 21.6.2017 Sist endret : 22.10.201 LOV-2017-06-16-60: Departement: Klima- og miljødepartementet: Ikrafttredelse: 01.01.2018: Kunngjort: 16.06.2017: Korttittel: Klimaloven Regjeringen skal, basert på et faglig grunnlag, hvert år overfor Stortinget på egnet vis redegjøre for. a) utviklingen i utslipp og opptak av klimagasser,. Til Stortinget Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument 3:1 (2017-2018) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Partioversikt - stortinget

 1. Publisert 10.09.2017, oppdatert 10.09.2017. Del Totalt er det 169 plasser på Stortinget. 150 av dem er såkalte distriktsmandater som er direktevalgt fra sitt fylke
 2. Leverte falske reiseregninger til Stortinget. Nå er Mazyar Keshvari dømt i Høyesterett til 11 måneders fengsel. Den tidligere Frp-politikeren brukte stortingsvervet til å svindle statskassen for 450.000 kroner. Høyesterett legger stor vekt på hvordan Keshvari har misbrukt fellesskapets tillit
 3. Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide bekreftet for snart to uker siden at han ønsker gjenvalg til Stortinget. Han sto på femteplass på Oslo Aps liste i 2017
 4. Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide bekreftet for snart to uker siden at han ønsker gjenvalg til Stortinget. Han sto på femteplass på Oslo Aps liste i 2017. I 2017 hadde Marianne Marthinsen og Jan Bøhler annen- og tredjeplassen, men begge har varslet at de ikke ønsker gjenvalg
 5. Markedsføring / Publisert 19.06.2017 16:40:08 - Oppdatert 19.06.2017 20:29:14 Ergret på seg Stortinget med reklamestunt - Stortinget skal ikke være kulisse for noen, og i hvert fall ikke reklame, sier Stortingets kommunikasjonssjef

Oslo - stortinget.n

IT-eksperter om angrepet på Stortinget: Fremstår sofistikert. Sikkerhetstiltakene på Stortinget er kraftig skjerpet de siste årene. Angrepet fremstår som omfattende og avansert, mener IT-ekspert Isaksen har vært på Stortinget for Telemark siden 2009, men tok ikke gjenvalg i 2017. Fra 2009 til 2013 satt Isaksen i Stortingets arbeids- og sosialkomité, og var Høyres talsmann for.

Bli kjent med dagens storting - stortinget

 1. Kvinnerekord på Stortinget 2013 - 2017 Publisert 11. juni 2013. Sist endret 11. juni 2013. 1) For 100 år siden i dag - 11. juni 1913 - vedtok Stortinget å innføre allmenn stemmerett ved stortingsvalg også for kvinner. Vi gratulerer landet og demokratiet vårt med stemmerettsjubileet
 2. Arbeiderpartiet stiller seg bak skatteforliket i Stortinget. Regjeringen bes i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 å gi en vurdering av problemet med formueskatt i forbindelse med likviditetsutfordringer for eiere og bedrifter når bedriftene går med underskudd og det ikke er grunnlag for å betale utbytte
 3. Ber Stortinget rydde opp. Om få uker skal Stortinget vedta en ny Lov om statsansatte. - Lovforslaget innebærer at statsansatte får svakere rettigheter enn ansatte i det private. Det må stortingsbehandlingen rydde opp i, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. 12.05.2017
 4. Tilsagnsfullmakter Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende belø
 5. I Barnas Valg 2017 ga over 60.000 barn og unge sin stemme til det partiet de mener burde få bestemme mest i Norge. Vi spurte barnehagelærer, barneforfatter og nå heltidspolitiker Eivor Evenrud. Når Stortinget er valgt, skal jo de nye folka på Stortinget velge en regjering som skal gjennomføre alt det Stortinget bestemmer
 6. Det er like mange tidligere Venstre-velgere fra 2017 som sier de vil stemme Høyre. Hadde det vært valg i morgen ville Venstre falt helt ut av Stortinget. Det har bare skjedd på en TV 2-måling.

Dette er noe av tematikken i Norges institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017, som ble overlevert Stortinget 10. april. I årsmeldingen fremhever vi også andre menneskerettslige utfordringer i Norge, som vold i nære relasjoner, barn på flukt, isolasjon i arrest og fengsel, elektrokonvulsjonsbehandling uten samtykke og tros- og religionsfrihet Stortinget slo alarm om dataangrepet allerede i forrige uke. Hopp til innhold. I 2017 ble Arbeiderpartiets stortingsgruppe utsatt for en omfattende datanettverksoperasjon fra russisk etterretning Tegn reguleringsplanene selv, og spar hundrevis av tusener. Se 4 nye videoer her. TurboCAD er Alt-i-ett. TurboCAD er kompatibel med de fleste DAK og GIS, via DXF/DWG. TurboCAD er lett å lære, veldig rimelig og vi har ingen andre årlige service utgifter, kun et rimelig frivillig medlemsskap som gir deg norsk videoopplæring og gratis fjernhjelp via TeamViewer, gratis oppstartfiler for. Stortinget (Norwegian: Stortinget [ˈstûːʈɪŋə], the great assembly) is the supreme legislature of Norway, established in 1814 by the Constitution of Norway. It is located in Oslo . The unicameral parliament has 169 members, and is elected every four years based on party-list proportional representation in nineteen plurinominal constituencies Equinor-høringen i Stortinget: - Styret sa ja der vi skulle sagt nei. Tirsdag troppet en rekke tidligere Equinor-topper og oljeministre opp på Stortinget, for å gi svar på hvordan oljegiganten kunne tape så mye penger i USA og hvilken kontroll Olje- og energidepartementet egentlig førte

Stortingsvalet 2017 var eit parlamentsvalg i Noreg som gjekk føre seg 11. september 2017. Då skulle nordmenn velje stemme på politiske parti som hadde valt ut representantar til Stortinget for perioden 2017-2021. Raudt kom inn på Stortinget for første gong, med eit mandat stortinget 2017; stortinget lettlest om Informasjonsbrosjyrer - stortinget.no. 14 min ago 16 comments. Hvem blir Venstres kandidater på Sørlandet? - Agder Venstre. 14 min ago 16 comments. stovner stortinget Oslo T-bane. 14 min ago 16 comments. forslag 1821 flagg til stortinget nr borgerne toensberg fra vedlagt sep s Aldersfordeling blant pasienter i ØNH - Tonsilleregisteret i 2017 Gjennomsnittsalder: 15,25 år Standardavvik: 11,99 år Medianalder: 15 år Laveste alder: 1 Høyeste alder: 7 En aldersfordeling er et hjælpemiddel inden for demografien til beskrivelse af en befolkning i et givet område. Efter forholdene kan aldersfordelinger have forskellige forhold: Opdeling i tre aldersgrupper: 0-14 år (børn), 15-64 år (erhvervsaktive) og over 65 år (pensionister

rice-curt-stortinget-statsbudsjettet-2017 Av Aksel Kjær Vidnes. Publisert 6. oktober 2016 - Staten klarer ikke å anerkjenne og likestille det arbeidet høyskolene gjør med det som de gamle universitetene gjør, sier Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Stortingets høytidelige åpning 9. oktober 2017 by Stortinget Stortingets høytidelige åpning 9. oktober 2017 by Stortinget Stortingets høytidelige åpning 9. oktober 2017 by Stortinget Stortinget är sedan 1814 den lagstiftande församlingen i Norge.Det består av 169 representanter valda från 19 valkretsar ().Enligt Norges grundlag § 49 är Stortinget folkets instrument för att utöva den lagstiftande makten. Stortingsval hålls vart fjärde år. Rösträtt har i stort sett alla norska medborgare som kommer att fylla eller har fyllt 18 år under eller före valåret Enighet om skattereform i Stortinget. Det innføres en egen skatt på finanssektoren allerede neste år, Regjeringen bes i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 vurdere muligheten for en ordning med tidsbegrenset rabatt i formues­skatten for gründere ved børsintroduksjon av det respektive selskap. 6 24.11.2017 I anledning 500-årsjubileet for reformasjonen holdt Stortinget seminar 23. november. -Augustinermunken Martin Luther, høyt begavet, sterk og modig, stod opp mot makt og misbruk som hadde forkludret evangeliet fra Jesus Kristus om den frigjørende nåden, sa preses Helga Haugland Byfuglien under seminaret

I første omgang gikk 34 stortingsrepresentanter fra fire partier inn som medlemmer av Israels venner på Stortinget i perioden 2013-2017. Ved utgangen av forrige stortingsperiode var tallet 32, etter en liten vekst på slutten av perioden.I perioden 2005-2009 var det 27 medlemmer fra tre partier.. Oppdatering 10. juni 2014: I juni 2014 kan parlamentarikergruppen melde om ytterligere vekst. Stortinget er den lovgjevande forsamlinga i Noreg.Tinget har 169 representantar som avgjer dei fleste sakene samla.. Tidlegare var Stortinget delt i to avdelingar, Odelstinget og Lagtinget, ved handsaming av lovsaker.Lovsakene blir no handsama av eit samla Storting, men ein ny lov må vedtakast med same ordlyd to gonger

Politikk er omgjort til et spill, og Stortinget er omdannet fra parlament til kasino. Gallup har erstattet politisk livgivende folkelig kontakt. Små partier utnytter sine posisjoner til utpressing av regjeringen. Grov utpressing i det sivile liv kan etter straffeloven gi inntil seks års fengsel. I Stortinget gir det politisk ære Vi har oppsummert stortingsåret 2016-2017. Et spennende år preget av tunge politiske saker og høyt engasjement. Les mer om hva som har preget sesjonen,.. Mali Steiro Tronsmoen (33) gjør comeback og ble i dag nominert som SVs 1. kandidat i Vest-Agder. Hun håper å kapre Høyres utjevningsmandat og sikre SV plass på Agderbenken. - Vi skal kaste den mørkeblå regjeringa, gi Norge en ny kurs og sikre et løft for Sørlandet, sier Mali Initial visibility: currently defaults to autocollapse To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used: |state=collapsed: {{Stortinget 2013-2017|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar |state=expanded: {{Stortinget 2013-2017|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visibl

Norge var involvert i avgjørende trygdesak i EU i 2017. Det sa ikke Hauglie noe om i redegjørelsen til Stortinget. Regjeringen var dypt involvert i en konkret trygdesak i EU-domstolen og fikk førstehånds kjennskap til at Navs praksis var feil Jeg synes ikke det er Stortinget verdig, sier Wold. Klokken 12 skal samme sak diskuteres i det såkalte valgutvalget, der stortingspresidenten og de parlamentariske lederne sitter. Der vil FrPs parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, gjenta at Hagen er og forblir partiets kandidat til Nobelkomiteen, trass i oppfordringene fra andre partier om å finne et annet navn Stortinget samtykker i at Kongen i 2017 kan: 1. ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland) Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget. Hun har erfaring fra Arbeids- og sosialkomiteen og Justiskomiteen. Denne perioden er hun innpisker i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og sitter i gruppas styre. Hun har også erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet FAGFORNYELSEN 2017 - 2020 Stortinget har gitt oss medhold i at profesjonen skal involveres, og både departementet og direktoratet har forpliktet seg på bred forankring, medvirkning og samskaping fra profesjonen i den videre prosessen med å utarbeide et nytt læreplanverk

 • Arealplanlegger nmbu.
 • Odmiana czasownika tragen.
 • Skatt på utleie 2017.
 • Nullstille samsung s6.
 • Jochen krause todesursache.
 • Csd 2018 termine deutschland.
 • Was bedeutet fgt.
 • Heinrich schmid matzelsberg tod.
 • Antibiotika gegen tripper und chlamydien.
 • Gås trekkrute.
 • Målselv fjellandsby leiligheter.
 • Vindusblad dråper.
 • Dårlig samsyn behandling.
 • Brigitte sternzeichen.
 • Planovergang med ett spor.
 • Hp copy printer.
 • Firmenning engelsk.
 • Uis administrasjon.
 • Niall horan norge.
 • Importere vin for salg.
 • Livets lyse side netflix.
 • Dans youtube.
 • Dyne tøfler.
 • Keramisk topp 80 cm.
 • Union kino bochum preise.
 • Hva koster strøm i spania.
 • Galte gris.
 • S ss ß regeln wikipedia.
 • Nok cny.
 • Vikings astrid.
 • Freizeitpark bayern.
 • Ibsens gate stengt.
 • United airlines food.
 • Dorffeste im landkreis gotha.
 • Hjemmelaget fiskegrateng kcal.
 • Hvordan overføre bilder til treverk.
 • Festlokaler i stavanger.
 • Wrestling hamburg markthalle.
 • Twa flight 800 accident.
 • Nedsenkbar pumpe 12v.
 • Skatt på utleie 2017.