Home

Stendersamfunn wikipedia

Standsamfunn - Wikipedia

Stender er de tre samfunnsgruppene, adel, geistlighet og borgere (til dels også bønder), som hver for seg var representert i stenderforfatningens forsamlinger i middelalderen og nyere tid. Fra 1700-tallet omhandlet tredjestanden både borgere og bønder. De forskjellige stendene hadde hver sin særskilte juridiske status og bestemte privilegier. Tekstilindustri er industriell produksjon av tråd, garn, tøyer eller klær i stor skala. Tekstilindustrien har århundrelange røtter som husholdningsindustri og håndverk, men oppstod som maskinell produksjon i England på slutten av 1700-tallet.. Tekstilindustrien er inndelt i nisjer etter produksjon og råvarebruk Østerrike, offisielt Republikken Østerrike (tysk: Republik Österreich) er en forbundsstat i Sentral-Europa, og består av ni delstater, hvert med eget parlament og regjering.Østerrike er omgitt av land på alle sider, og grenser mot Liechtenstein og Sveits i vest, Italia og Slovenia i sør, Ungarn og Slovakia i øst, og Tyskland og Tsjekkia i nord Føydalisme eller lensvesen kan i hovedsak defineres på to måter: som et rettshistorisk fenomen knyttet til en historisk periode og et avgrenset geografisk område, eller som et samfunnssystem. I det siste tilfellet taler man gjerne om et føydalt samfunn for å markere forskjellen til føydalisme som en rettshistorisk term.

Arbeiderklasse i ikke-marxistisk språkbruk. I vanlig dagligtale defineres arbeider dels som en i det store flertallet i samfunnet som ikke er bonde, butikkeier, bedriftseier e.l., men lever av lønnsarbeid.I snevrere forstand blir det brukt om en som jobber i tradisjonell industri eller andre jobber prega av fysisk slit, en ordentlig arbeider, en sliter som har møkk på henda stendersamfunn, inndeling av samfunnet i samfunnsgrupper - stender. Stendene var geistligheten, adelen og tredjestanden. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om læreverket; Omrisskart; Koding av ferdighetsmålene i læreplanen. Føydalisme eller feudalisme er eit arkaisk samfunnssystem med institusjonaliserte skilje mellom stender, der kongen eller keisaren som øvste herskar gav jord og makt til vasallar.Denne statsforma har røter langt attende i tid, og er mellom anna kjend frå tidlegare asiatiske samfunn. I Europa vert føydalismen særleg knytt til høgmellomalderen, frå kring 1000-1300, ofte under nemninga.

Mer fra Wikipedia. Stenderforsamling er en forsamling av representanter for et lands ulike stender, sammenkalt av monarken. Som oftest besto stenderforsamlingen I et stendersamfunn er det delt opp i grupper. F.eks de geistlige, bønder og adelige. Bøndene jobber for de adelige, og de utfyller på en pervers måte hverandre. Bonden dyrker marka til landherren og i bytte får han en egen prosentandel av det han tjener til å leve på Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Perioden 1787-1789 kalles gjerne førrevolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg naturligvis.

Diskusjon:Stendersamfunn - Wikipedia

Bastillen, festning i Paris, oppført 1370-82. På 1600- og 1700-tallet ble Bastillen brukt som fengsel, blant annet for folk som ble fengslet på kongelig arrestordre, lettre de cachet, uten rettergang. En rekke kjente menn, som Hertugen av Orléans og Voltaire har sittet fengslet på Bastille. Stormingen av Bastillen 14. juli 1789 står som et symbol på den franske revolusjonen Europa i sin enkleste form delt i tre brede grupper, geistlighet, adel og allmue, og samfunnet beskrives derfor som et stendersamfunn. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Allmue er 6 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord,. Adelens makt. Som navnet tilsier, var adelens makt en sentral del av statsstyringen. Adelen var i praksis store landeiere, som gjennom sine eiendommer også kontrollerte dem som enten leide jorda, eller, i noen land, var bundet til landeieren som livegne Her har du en oppgave i Historie som tar for seg de tre stendene og stenderforsamlingen i Frankrike i 1789. I denne oppgaven redegjøres det altså for styringsformen i Frankrike innen revolusjonen Rang, stand og stendersamfunn.pdf (23505) Reformasjonen.pdf (139457) Bøndene ble leilendinger.pdf (234373) Vannsagene ­ hovedtrekk ved samfunnsutviklingen 1500­1814.pdf (210480) Oppgangssagene og plankebaronene.pdf (23128) Militær (Wikipedia).

Verden har gjennomgått mange revolusjoner opp gjennom tidene, og alle har etterlatt seg spor og historie. Den franske revolusjonen som fant sted i perioden fra 1787 til 1799, har hatt stor betydning.. Brødrekrigen 1155-1162 var også kjent som brødrestriden mellom de tre samkongebrødrene Inge Haraldsson, Sigurd Haraldsson og Øystein Haraldsson i norsk historie, mer bestemt borgerkrigstiden (1130-1240) Denne innbyrdeskrigen gjorde slutt på det siste samkongedømmet ettersom grupperingen omkring kong Inge støttet av kirkeledelsen, ønsket å etablere et enekongedømme This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in.

Tredjestanden - Wikipedia

Fil:Stendersamfunn skisse1

 1. Sosial ulikhet, sosial lagdeling, sosial stratifikasjon, betegnelse som særlig brukes i sosiologien for å beskrive oppdelingen av individer og grupper i høyere og lavere lag eller klasser i samfunnet. Økonomisk ulikhet er en form for, og bidragsyter til, sosial ulikhet. Sosial ulikhet ser ut til å finnes i en eller annen form i alle kjente samfunn
 2. Puritanere var en protestantisk retning i England på 1500- og 1600-tallet. Puritanerne ivret for kirkens renhet (puritas), det vil si at de ville avskaffe alle rester av katolisismen i kirkelige seremonier, presteklær og lignende. Radikale engelske protestanter hadde vært i eksil på det europeiske fastlandet under Maria 1 den blodiges styre
 3. Demokrati er folkestyre. Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket (de voksne innbyggerne i landet) velger representanter som utformer lover og tar viktige politiske beslutninger.. Demokrati er det motsatte av diktatur, der én eller noen få bestemmer over alle andre. Det finnes ulike former for diktaturer
 4. Den grunnleggende strukturen i stendersamfunnet En stand (i flertall stender) er en samfunnsgruppe i et land. 33 relasjoner
 5. ert av sivilisasjonsdannelser rundt Middelhavet, spesielt den greske og latinske.Senere har den politiske hovedtyngden blitt flyttet mellom ett flertalls stormaktsdannelser, men ingen klarte å oppretholde hegemonien over lengre perioder

Hålogaland var navnet på området nord for Trøndelag fram til middelalderen. I tiden før innføringen av kristendommen i Norge, var Hålogaland et selvstendig småkongedømme i de nåværende fylkene Nordland og Troms, nord for Namdalen i Nord-Trøndelag og sør for Lyngen i Troms. Hålogaland har en framtrende plass i sagaene, «mye mer enn forventet av et sted så langt nord», ifølge. Omnibuss (fra latin omnibus, 'for alle') var opprinnelig en betegnelse på en større, hestetrukket vogn for passasjerbefordring.Også store, lukkede leievogner for for eksempel flyttegods ble kalt omnibusser. De første omnibusser for personbefordring ble satt inn i rutetrafikk i byer tidlig på 1800-tallet.Da jernbanen kom ble enkelte tog kjørt som omnibusser, det vil si at de stoppet på.

Stand - WikipediaRepublikk eller monarki - Mæla ungdomsskole

Den franske revolusjon - Wikipedia

(3000 f.Kr. til 1700-1800 e.Kr.) Menneskene arbeidet med jorda på en mer effektiv måte. Økonomisk overskudd ga grunnlag for samfunnsgrupper som ikke selv drev matproduksjon, for eksempel håndverkere og handelsmenn Definisjonen av enevelde fra Wikipedia: Eneveldet, eller det absolutte monarki, er en politisk doktrine der ubegrenset, sentralisert makt og absolutt suverenitet er gitt til en monark.Monarkens makt er altså ikke begrenset av noen annen makt.. Det vil si at kongen er eneveldig og har mer eller mindre all makt i landet Brødrekrigen 1155-1162 var også kjent som brødrestriden mellom de tre samkongebrødrene Inge Haraldsson, Sigurd Haraldsson og Øystein Haraldsson i norsk historie, mer bestemt borgerkrigstiden Denne innbyrdeskrigen gjorde slutt på det siste samkongedømmet ettersom grupperingen omkring kong Inge støttet av kirkeledelsen, ønsket å etablere et enekongedømme I løpet av 1500- og 1600-tallet var stendene blitt stadig mindre viktige i de fleste europeiske land. De ble i stedet erstattet av eneveldige konger

Stendersamfunn - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

Wikipedia på norsk bokmål Topp 100. De mest besøkte artiklene på Wikipedia på bokmål, daglig oppdatert. Resultatet ble det monarkiske franske eneveldets fall og slutten på et tusenårig stendersamfunn. Frankrike gikk i gjennom en voldsom forvandling da føydale,. Giovanni Madeira — Official Website » den-franske-revolusjonen » norwegian-language » samfunnsfag » Samfunnsfag — Den franske revolusjonen - Révolution française (1789-1799 Norsk synonymordbok Synonymordboka har som mål å bli ditt førstevalg når du leter etter synonymer. Det vil si at den må ha flest oppslag, ha flest synonymer, gi deg resultatene oversiktlig og kjapt

stender - Store norske leksiko

Stendersamfunn: I middelalderen og tidlig morderne tid var samfunnet de fleste steder i det kristne Europa i sin enkleste form delt i tre brede grupper, geistlighet, adel og allmue, og samfunnet beskrives derfor som et stendersamfunn Stendersamfunn: stand = gruppe. Et samfunn oppdelt i stender. Middelalderen hadde denne indelingen: geistlig, adel, borger og bønder. (Å lykkes med eldre historie; Fossum Kristin. s 59) (se også kortstokken sin historie her) Sættargjerd: Stammer fra det gammelnorske ordet sætta = forlikes om ei sak.(Norrøn ordbok s 429 This page was last edited on 19 January 2019, at 10:29. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Ganske trolig en som har vært drittsekk hele livet ja. Regner med dette ender at en som ikke tåler hva han gjør, møter ham. Det her er jo en annen vinkling på saken.Ei som har stått oppi en overgrepssak og jobbet seg gjennom det og som ikke ønsker at denne selvjustisridderen skal komme ridende på sin hvite hest og rippe opp i gamle sår Mer fra Wikipedia. Stenderforsamling er en forsamling av representanter for et lands ulike. Stenderforsamlingen 1789 i Frankrike ble sammenkalt av Ludvig XVI i Versailles 5. ma

Tekstilindustri - Wikipedia

 1. Jordbruk - fra stendersamfunn til modernisering. På inngangen til 1800-tallet var Norge i en form for mellomting mellom et stendersamfunn og et klassesamfunn. Det eksisterte knapt noen adel, og bare tre adelsgods; grevskapene Laurvig og Jarlsberg og baroniet Rosendal
 2. Opplysningstiden i Danmark-Norge Danmark-Norge var et enevelde/stender samfunn hvor kongen og de rike bestemte alt. De har innført en sen..
 3. 1789 - Wikipedia . 17. juni Den franske revolution indledes med at den franske tredj­estand sprænger general­stændernes møde, og erklærer sig for Nationalforsamling. 14. juli - Stormen på Bastillen, Paris, Frankrig; 28. august - William Herschel opdager Saturn-månen Enceladus. 17. september - William Herschel opdager Saturn-månen Mima
 4. Årsaker til den franske revolusjonen. Kortsiktige og langsiktige årsaker til den franske revolusjonen. Sjanger Resonnerende Språkform Bokmål Lastet opp 11.07.2006 Tema Fransk historie. Frankrike var et stendersamfunn, dvs. at samfunnet var et klassesamfunn, og det var ulike privileger
 5. De fire personene som nevnes i oppgaven er Johan Sebastian Welhaven, Henrik Wergeland, Ivar Aaasen og Knud Knudsen På inngangen til 1800-tallet var Norge i en form for mellomting mellom et stendersamfunn og et klassesamfunn. Det eksisterte knapt noen adel, og bare tre adelsgods; grevskapene Laurvig og Jarlsberg og baroniet Rosendal
 6. Another word for antonym. Find more ways to say antonym, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus
 7. Stendersamfunn - Mæla ungdomsskole Stendersamfunnet var en slags inndeling av borgerne i landet. Var du født i riktig stand, kunne du leve et god liv med mange fordeler, men de færreste var endel av Paolo Vinaccia - Wikipedia Paolo Vinaccia (født 27. mars 1954 i Italia) er en italiensk komponist,.

Tigging er uttrykk for sosial nød og et samfunnsansvar, og tilhører et fortidens stendersamfunn der elendighet og armod var smittsomt og gikk i arv. Tiggerens elendighet - vår skam For vår delen av verden er det faktisk en skam at ikke bare enkeltmennesker, men hele nasjoner i den fattige del av verden livnærer seg først og fremst ved tigging Urbanisering snl by - Store norske leksikon - snl . Urbanisering kommer av det latinske ordet urbs, som betyr 'by', Hentet fra https://snl.no/by I følge Wikipedia er det blitt funnet en mann fra jernalderen. De har begge en ting til felles med Tollundmannen og det er at det var spor av grønnsaksuppe laget av vårfrø i magen, det vil si at dette var hans siste måltid. Dette kan bety at det Tacitus forteller om at Germanere ofret slaver til en vårgudinne er sant Arbeiderklassen brukes som betegnelse om den klassen i et kapitalistisk samfunn som lever av å selge sin egen arbeidskraft. Den blir regnet som den laveste klassen i et kapitalistisk samfunn, så sant man ikke regner med det såkalte filleproletariatet, som en egen klasse. Arbeiderklassen har gjerne bodd i egne områder, noe som har gitt opphav til betegnelsen arbeiderklassestrøk

Marie-Antoinette, la véritable histoire På Engelsk / Nynorsk 2006 Kategorier : Documentary, Drama, History, 5K/UHD+ Marie-Antoinette, la véritable histoire er en Venezuelansk lommetørklefilm i sjangeren komedier for Lydtekniker fra 1981, med Samantha Ege, Dina Hollund og Åsine Byberg i hovedrollene Wikipedia på norsk bokmål Topp 100. De mest besøkte artiklene på Wikipedia på bokmål, daglig oppdatert. Les mer.. Den franske revolusjon tidslinje. Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa Noen av røttene til 1.verdenskrig er på grunn av nasjonalismen. N asjonalisme er en politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat. Nasjonalismen var en av de forklaringene på hvorfor vi fikk 1.verdenskrig. Den serbiske nasjonalismen er det som startet hele 1.verdenskrig. Serberne ønsket en egen og selvstendig nasjon, men dette ble vanskelig når mange.

Østerrike - Wikipedia

Most active pages 15 March 2012. Pages. User Historie vg2 fasit kapittel 6. Kapittel 6: Styreformer i Europa Den eneveldige kongen i Frankrike, Ludvig 14., mottar ambassadører fra andre land under en fredsavtale etter de mange krigene på 1600-tallet.Maleri av Charles Le Brun, kjent barokk-kunstner på 1600-tallet Fasit historie VG2+VG3 Sider Historie vg2 renessansen. Historie for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3 Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikal, sosial, politisk og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa.Resultatet ble det monarkiske franske eneveldets fall og slutten på et tusenårig stendersamfunn Bastillen . Den_franske_revolusjon var en periode i fransk historie (1789-1799) med kraftige politiske, sosiale og økonomiske omveltninger. Resultatet ble det monarkiske franske eneveldets fall og slutten på et tusenårig stendersamfunn. Året var 1789, Frankrikes økonomi var i ferd med å kollapse, i hovedsak på grunn av rollen de valgte å spille i den amerikanske uavhengighetskrigen

føydalisme - Store norske leksiko

Definitions of -stand, synonyms, antonyms, derivatives of -stand, analogical dictionary of -stand (Norwegian Jeg legger inn korte tekster, innlegg, taler og notiser om daglige gjøremål som politiker for Høyre, lærer og karrierådgiver på ungdomsskole, mamma til to tenåringer - frivillig og engasjert innbygger Napoleon tidslinje Background Profile Found - Napoleon De L . Napoleon ble født 15. august 1769, som det andre av åtte barn, på familiens gods Casa Buonaparte i byen Ajaccio på Korsika.Foreldrene, Carlo Buonaparte og Letizia Ramolino, fikk til sammen 13 barn, men bare åtte av dem overlevde de første barneårene

Vi har da sett filmen En Kongelig Affære. Jeg synes at filmen var veldig spennende, har ikke sett på filmer fra eldre tida før, men denne anbefaler jeg sterkt At vi fikk en god grunnlov var med på å utvikle landet til en velferdsstat, men også det at Norge har en lang tradisjon med et svakt stendersamfunn. Selv i 1814 var det mindre forskjell mellom fattig og rik her på berget enn i de fleste andre land i verden Når sluttet den franske revolusjonen Den franske revolusjon - Wikipedi . Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789-1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa

Revolusjon definisjon. En revolusjon (av latin revolutio, omveltning) er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom.Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale eller økonomiske omveltninger.Ordet brukes i mange sammenhenger, men knyttes ofte til opprør som fører til regimeskifte og grunnleggende endringer i samfunnsstrukturen Hva.

 • Spillemidler 2017.
 • Torgeir silseth.
 • Winge våpen as.
 • Excellence karlsruhe.
 • Nosy be.
 • Apple tv 4k 32gb vs 64 gb.
 • Silence lyrics khalid.
 • The dark prophecy by rick riordan.
 • Wanderfalke ruf.
 • Microtemp brann.
 • Weather milano.
 • Clas ohlson merkelapper.
 • Flughafenfest innsbruck programm.
 • Wiki nico rosberg.
 • Dikt om julemat.
 • Star wars attack of the clones full movie.
 • Großraumtaxi bremen.
 • Innkjøpspris klær.
 • Floke frisør stavanger.
 • Tempura oppskrift scampi.
 • The other guys actors.
 • Ü30 party zürich.
 • Berühmte personen schweiz.
 • Multiromsystem.
 • Multiplayer uno with friends.
 • Unfall günzburg heute.
 • Mode in der klassik epoche.
 • Johannes 3 14.
 • Thomas more utopia.
 • Mountainbike touren münchen süd.
 • China house voss meny.
 • Wetter los angeles februar 2018.
 • Iberia check in.
 • Berühmte zweieiige zwillinge.
 • Simcity buildit money cheat.
 • Borgen skole klasse 6b.
 • Chevy chase død.
 • Musik 60er 70er charts.
 • Hvordan legge fuktsperre gulv.
 • Larry hernández el papo.
 • Elmateriell.