Home

Hvor gammel er de eldste fjellene og steinene i norge

Gneisen er av typen migmatitt, en av de eldste bergartene vi har i Norge, opplyses det i en wikipedia-artikkel. PS: På Ringvassøy utenfor Tromsø ligger Norges nest eldste fjell, Nordfjellet, som ble til for 2880 millioner år siden Det eldste fjellet i Norge ligger i Finnmark. Her i Øst-Finnmark er du i et slags ur-Norge. Landskapet er 2500 millioner år gammelt. Og blant de gamle er fjellet Humpen aller eldst. Det ligger i Jardfjord, øst for Kirkenes. Fjellet er det eldste som er funnet i Norge og ble til for 2900 millioner år siden. Flere kilometer med fjell lå over. Jorda ble dannet for om lag 4,5 milliarder år siden, og de eldste bergartene i Norge, som vi finner i Finnmark, er nesten 3 milliarder år gamle. Så blir grunnfjellet stadig yngre når vi beveger oss sørover i landet, men en 1000 millioner år gammel historie kan også leses i berggrunnen på Sørlandet

Grunnfjell Store deler av landet er bygd opp av bergarter som ble dannet i Jordens urtid eller prekambrium.Dette kalles grunnfjellet.Bergartene i grunnfjellet er overveiende gneiser, granitter og andre dypbergarter, omvandlede sedimenter og vulkanske bergarter.De største forekomstene finnes i Sør-Norge.Det finnes også prekambriske enheter innenfor den kaledonske fjellkjede på Vest- og. De eldste vi kjenner til i Norge er funnet langs kysten av Nord-Norge og er avbildninger av dyr som rein, elg, bjørn og forskjellige fugler som er slipt inn i fjellet med steinverktøy. Senere i steinalderen finner vi mange flere kunstner . Norske middelalderkirker i stein - Wikipedi . Vi jakter på den eldste steinen i Norge

Sør-Varanger - Norges eldste fjell/ Norway's oldest

De høyeste fjellene i Norge (hovedlandet) finnes i Jotunheimen. Det er anslått at Jotunheimen har 26 topper på over Snøhettas høyde på 2286 meter over havet. Snøhetta er høyeste topp utenfor Jotunheimen. Utenom Jotunheimen har bare Dovrefjell, Rondane, Breheimen og Reinheimen (se Reinheimen nasjonalpark) topper over 2000 meter over havet her i landet Det er store viddeområder både på Finnmarksvidda og Hardangervidda, men også mellom de store dalene i Sør-Norge. 2) Hvor gammel er vidda? - Vidda er blitt dannet flere titalls millioner år siden i løpet av jordas mellomtid og nytid. Den er det eldste naturlandskapet vi har her i Norge. 3) Hva er kjemisk forvitring Øystein Jansen er en entusiastisk geolog med sans for gammel stein. Han legger i dette programmet ut på et geologisk eventyr, på jakt etter de eldste fjellene i Norge og spor etter hvorfor landet vårt ser ut som det gjør. Vi er med på en reise som bringer oss til Øst-Finnmark, Vest-Troms og spesielt Lofoten med sine unge former og eldgammelt fjell, mye eldre enn det vi finner i Sør-Norge Norges eldste nålevende personer. Under er en liste over de eldste personene i Norge. Siden kvinner gjennomsnittlig lever lenger enn menn, skal kvinner i oversikten ha fylt 107 år, menn 105 år. Kvinner. Listen er oppdatert per september 2019. [trenger oppdatering

Her finner du Norges eldste fjell! Concordia Language

 1. - De eldste funnene her er rundt 6000 år gamle, sier Espen Finstad, Sveits, Italia og Norge. Av alle landene er det gjort suverent flest funn i Norge. Dette er sannsynligvis fordi folk bodde i nærheten av fonnene og hadde en enkel vei opp på fjellet, sammenlignet med for eksempel - Men det er ikke godt å si hvor gammel den er
 2. Bergarten skal være jarfjordgneis, som også kalles humpegneis etter funnstedet. Gneisen er av typen migmatitt, en av de eldste bergartene vi har i Norge, opplyses det i en wikipedia-artikkel. PS: På Ringvassøy utenfor Tromsø ligger Norges nest eldste fjell, Nordfjellet, som ble til for 2880 millioner år siden
 3. us 6 millioner år
 4. Men de norske fjellene befinner seg på et sted hvor de tektoniske platene beveger seg fra hverandre. I vår region kolliderte platene sist for over 400 millioner år siden. Dette kompliserer bildet, og resultatet er at vi ikke har noen direkte observasjoner å støtte oss på når det gjelder når og hvordan den norske fjellheimen reiste seg til sin nåværende posisjon
 5. De eldste landformene. Bergrunnen er mye eldre enn landformene. Fjordsjøer - finnes som ofte i de dypeste dalene hvor stedet er langsmalt. De grunneste fjordsjøene er for lengst fylt igjen med løsmasser som elven har brakt med seg etter siste istid. I Norge er det breelver og elver i leirområder som fører med seg mest løsmasser
 6. Fjellene vi har i Norge i dag er De kaledonske fjellene. Hardangervidda er ikke en gammel slette nær havnivå som er blitt til en høyslette, slik du lærte på skolen. Vidda og fjellene er i stedet det som står igjen etter erosjonen av De kaledonske fjellene. En nedbryting som skjøt fart under de siste tre millioner årene med istider
 7. Norge blir ofte referert til som 'kampesteinlandet'. Hvis du vil ha gress og grønne beitemarker til husdyr, må du rydde alle steinene først. Det er en manns jobb. Og en kvinnes. Bjørns onkel Ola hadde god mulighet til å teste sin styrke - og tålmodighet - som mennene og kvinnene som dyrket landet før ham

Hvordan er fjellene våre dannet? - Forskning

Geologi og landformer i Norge - Store norske leksiko

 1. Funnene er primitive redskaper av kvartsitt, og bosetningen må være fra ca. 4000 f. Kr. Det er da det eldste hus som er funnet i Norge. Foran døren, som vender mot havet, begynner en brolagt vei som med avbrytelser kan følges 65 m nedover myr og svaberg til en båtstø som i dag er ca. er 23 m o. h. Et slikt vei- og støanlegg er helt enestående i norsk steinalder
 2. Steinen har gitt navn til stedet Gaupestein, og er omgitt av noen av Oslomarkas største og mest majestetiske grantrær. Sørmarka har også de eldste sporene etter folk i Norge. En rekke stier fører frem til steinen, og den er et knutepunkt i Sørmarka. Mytene forteller at den var Dovregubbens tumleplass
 3. Det eldste norske navnet. I Norge er det runene som er de eldste skrifttegnene. De ble hogd inn på steiner, i kirker, på våpen og smykker. De første runene som er funnet, er fra 200-tallet, altså for litt over 1800 år siden. De som risset inn runene skrev gjerne inn sitt eget navn eller andres
 4. st 25 kortere spaserturer, viser nye tall fra Levekårsundersøkelsen 2017, som har kartlagt omfanget av friluftslivsaktiviteter i befolkningen de siste 12 månedene

Eldste stein i norge dette er norges eldste stein

 1. Visste du at en bautastein på Snåsa er Norges eldste 17. mai-monument? På nasjonaldagen i 1835 avduket snåsningene steinen med «17. maj» innhogget. Monumentet ble reist på Lysthusberget ved Vinj
 2. Hemmelighet: Boligen fra 1703 er et av Bergens eldste bygg.Trappen er laget av en stein som trolig stammer fra et offentlig bygg. På denne er det en løve, altså våpenskjoldet til Norge. Historiker Jo Gjerstad har tidligere sagt at noen må ha funnet løven og steinen i brannruinene året før, og tatt det med seg til dette bygget
 3. eralet zircon, er det mulig å bestemme hvor gammelt det er
 4. dre hauger. Her ble høvdinger og tjenere i yngre jernalder og vikingtiden begravet. Til sammen er det 230 små og store steinrøyser på stedet. I juni 2008 fikk Mølen status som Nordens første UNESCO Europeiske Geopark
 5. De eldste spor av mennesker i det som i dag er Norge, er funnet på Pauler, en gård i Brunlanes i Larvik kommune i Vestfold.Gården har i 2007 og 2008 gitt navn til en rekke steinalderboplasser som er gravd ut og undersøkt av arkeologer fra Kulturhistorisk museum ved UiO. Undersøkelsene er utført i forbindelse med den nye traseen for motorvei E18 vest for Farris
 6. Fjord og fjell, svaberg og sandstrender, langstrakte vidder og blåne over blåne. Dette er en vanlig måte å beskrive Norge på med utgangspunkt i kjente tema fra naturen. Og for de som går mye turer vil stein, stein og atter stein også være en god beskrivelse. I Norge finner vi enorme stein-områder nesten over alt

Norges høyeste fjelltopper - Store norske leksiko

De nevnte Olavssteinan er to steiner der det er innhogget en hel del bumerker og noen årstall - det eldste er årstallet 1653. Flere av de her omtalte minnesmerker, markerer de mange feider vi har hatt med vårt naboland Sverige I Buskerud er det omkring 500 boplasser fra steinalderen, og mange av dem ligger i fjellet. Kvarts, kvartsitt og flint ble benyttet til mange slags våpen og redskaper, men hvor fikk de disse råstoffene fra? Forholdsvis få steinbrudd fra steinalderen er kjent i Sør-Norge. Et av dem ligger ved Stongenuten i Hemsedal

Geografispørsmål fra Terra Nova - Daria

NRK TV - Ut i naturen - Norges eldste fjel

Keltiske høykors er korsformete støtter i stein fra middelalderen som har likhetstrekk med keltiske og angliske middelalder-kors i Storbritannia. Steinkorsene er et av de største skulpturelle uttrykk man finner fra vår forhistorie. Vi har angliske og keltiske steinkors som er helt klare i sin form, men de fleste er mer grovhogde og minner mest om det latinske Den tredje største byen i Norge er ikke bare en av de vakreste i Norden, men også Norges historiske hovedstad. Trondheim er mer enn tusen år gammel, og her spaserer du bokstavelig i historien - Nidarosdomen, Museet Erkebispegården, Olav den Helliges grav, og mange flere I sin fortvilelse og utmattelse må hun ha søkt ly bak steinen for å hvile ut, for deretter å ha sovnet inn. Laura Alrek ble fraktet ned fra fjellet og begravet i Ortnevik den 25. september. Endelig hadde moren og søsknene fått et svar og en grav å gå til. En liten varde ble plassert oppå steinen hvor Laura hadde søkt ly bak De eldste menneskeskapte gjenstandene vi kjenner til er av stein. Og det er nettopp materialene brukt i redskaper som kniver, økser, spyd og annet som har gitt navn til menneskets tidligste perioder. Steinalderen er altså preget av at steinen er det viktigste materialet, mens jernalderens viktigste materiale altså er jern Dette fjellet er et hellig taoistisk fjell, og besøkende har forklart hvor rolige de blir av å besøke fjellet og området rundt. I tillegg mener man at tåken rundt fjellene er sjeler som leter etter evig hvile. Uansett er det litt av et sted for både det visuelle og det mystiske. Søk etter billige flyreiser her. 10. Moguicheng, Kin

Torghatten, det berømte fjellet med sitt særpregede hull tvers igjennom, må du bare oppleve. Mennesket blir lite når det vandrer gjennom det 160 m lange, 35 m høye og 15-20 m brede hullet i Torghatten som havet for tusener av år siden gravde ut. Turen opp langs den delvis preparerte stien tar ca 30 minutter. All ferdsel er på eget ansvar «Verdens eldste» er død - 146 år gammel. (117) og er fra Jamaica. Røyket mye Ghoto levde et innholdsrikt liv, skal ha røyket mye, og at Ghoto i de spiste mindre og mindre mot slutten Og da Decius var død, og hele den generasjonen, nesten 200 år senere, i det trettiende år av keiser Theodosios IIs (408-50) regjeringstid [det vil si i 447], da kjetteriet til dem som benektet de dødes legemlige oppstandelse begynte å vokse, ville Gud trøste dem som sørget og gråt og gi dem håp om de dødes oppstandelse, så han bestemte seg for å vekke de syv mennene fra deres dype. Gull i fjellet må man ha muterettigheter for å utvinne, men de gjelder altså ikke gullet i elver og bekker. Hvis det er staten som er grunneier kan du få en tillatelse fra Bergvesenet En del steder er de eldste bergartene delvis borte eller at det ligger yngre bergarter på toppen, og på Svalbard er det bare ved Femmilsjøen hvor det er funnet stein som er så gammel. Men om du plukker opp en neve sand fra elvebredden i Bjørndalen, vil det være noen korn som er 2 700 millioner år

Liste over Norges eldste personer - Wikipedi

Er det nifst? Tror du jeg klarer det? Alle som trives i fjellet har forutsetningene for å klare det. Det gjelder bare å holde hodet kaldt og ikke stresse. For turen mot selve eggen går opp og ned, over stein og fjell, kanskje over snø, avhengig av når du går. Fjellene ligger på rekke og rad, de fleste rundt 2000 meter Fresje er av de eldste gårder i Vestfold, og de eldste gårdene lå på ra ryggen hvor det var naturlig drenering. Navnet henspiller på skjær eller fjellknatter som stikker opp i terrenget og det er ra ryggen som reiser seg høyt opp i terrenget bak gården som ga gården navn, da de oppfattet raet som fjell Et mye vanskeligere spørsmål var: Hvor gammel er jorda? Å finne de eldste bergartene på jorda tar lang tid. Jorda er i endring hele tiden, fjell dannes og slites ned, avsetninger smeltes i dypet. Så den eldste bergarten på jorda som de kunne finne, ville bare gi en minimumsalder

De fleste av dem er fra torsk, hyse og sei. Disse ferdskriverne, som øresteiner i praksis er, inneholder mye informasjon om livet til den fisken de en gang var en del av. Hvor gammel ble den? Hvilket kjønn var den? Og i hvilken form var den? Den eldste av disse små, hvite steinene er en hyse-otolitt som ble samlet inn i 1906 Det er et forholdsvis lett terreng, men med et par utfordringer underveis. En god sti gjør turen til en fin rusletur langs sjøen - med noen partier opp og ned. Ved ankomst Nusfjord, som er et av Norges eldste og fineste fiskevær, finnes det cafe, restaurant og en gammel landhandel fra 1907 hvor man kan kjøpe forfriskninger Den er som regel hvit i ulla, har lang hale, og er gjerne den rasen de fleste av oss ser for oss når vi tenker på norsk sau. Den er også den tyngste rasen vi har. Den er en krysning mellom de norske rasene med britisk bakgrunn (dalasau, rygjasau, sjeviot og steigar), og utgjør rundt 73 prosent av alle sauer i Norge (jf At jorda er mer enn 4500 millioner år gammel er jo rart. De eldste bergartene i Norge er nesten 3000 millioner år gamle, mens det eldste vi finner langs kysten av Telemark og Vestfold stort sett. Mens de eldste metallgjenstandene i Norden er smykker av kobber og gull, dukket de første øksene av kobber opp om­kring 3800 f.Kr. Virkelig praktiske bronseøkser kom først rundt 2000 f.Kr. Det hittil eldste metallfunnet i Norge er en kobberdolk fra Karlebotn i Va­ran­ger­fjorden i Finnmark

De eldste arkeologiske sporene i Norge er skiløpere avbildet på helleristninger for 6000 år siden. Det eldste fragmentet av ski i Norge er fra Drevja i Nordland og er 5300 år gammelt Nundalen fikk aldri elektrisitet, ikke hadde de innlagt vann heller. Og bil kunne de bare glemme. Her går alt enten rett opp eller rett ned. Like før jeg kom hit leste jeg i en gammel historiebok at eneste måte å komme til Nundalen på, er med båt over vannet eller til fots over fjellet fra Seimsdalen Barn driver i like stor grad som før med organisert trening. Hele åtte av ti barn trener minst én gang i uka. Sykling, skitur og svømming er fortsatt de mest populære idrettsaktivitetene. Barn flest går også tur i skog og fjell, og en større andel barn enn voksne går på skitur På den offisielle reiseguiden for Norge finner du opplevelser, overnattingssteder, spisesteder, aktiviteter og attraksjoner, samt informasjon om hva som skjer - alt i nærheten av deg

Landet med de mørke skibene. Kong Nors rike. av Fredrik Paasche Med illustrasjoner fra boken. H. Aschehoug & co. Oslo, 1938. Det er i en av vognene på Bergensbanen, på vestsiden av fjellet, det har båret utfor en god stund d) Hvor gammel er de eldste sed. ba. fra borehull 337?.. e) Hvis det nå bores et nytt hull nøyaktig 200 km direkte nord for bor ehull 337, hvor gammel er de eldste sed. ba. som vil treffes ? (Tips: bestem alderen av havbunn fra magnetiske anomalier

Pilspisser fra steinalderen smelter fram fra isen i

ORKNØYENE, øygruppa nord i Skottland, er et arkeologisk skattkammer.. Tettheten av jomfruelige fornminner er stor på de 70 øyene. Arkeologene har vært her mye med sine skalpeller og tannbørste Sølvkreets fetter - skjeggkre. Skjeggkre er i familie med sølvkre, men blir større - opptil 2 centimeter lange, og så er de utstyrt med lange antenner, særlig foran på kroppen.. Skjeggkre er også mørkere i fargen enn sølvkre, og har «skjegg» langs kroppen, derav navnet. I motsetning til sølvkre sprer skjeggkre seg ofte til hele boligen, og det kan være veldig vanskelig å bli.

Nærøyfjorden er spesielt smal, og i kombinasjon med de høye fjellene rundt tar fjorden pusten fra noen og enhver. Innerst i Nærøyfjorden finner du bygda Gudvangen, hvor du også kan besøke vikinglandsbyen Njardarheimr. Herfra går det Fjord Cruise til både Sognefjorden og til Flåm via Aurlandsfjorden Veien er blant de eldste og viktigste ferdselsårene mellom øst og vest i Norge, og den går fra Lom til Gaupne i Sogn og Fjordane. Veistrekningen er på til sammen 110 kilometer, med høyeste. De foreløpig eldste sporene etter mennesker i Rogaland er funnet på en boplass på Galta, i Rennesøy kommune. Den eldste av dem, Galta 3, er fra rundt 10 000 år f.Kr. og er en av de eldste funnene hittil ved kysten i Sør-Norge. På Hå gamle prestegård på Jæren kan du se et fornminneområdet med 8200 år gammel bosetning fra steinalderen Den nye eldste landoverflaten er derimot ikke det eldste materialet på jorden. Mange steiner som er funnet, er mye eldre. - Resultatet viser at i regioner som er ekstremt flate og tørre, hvor det er lite tektonisk aktivitet og steinen tåler mye hardt vær, kan overflaten forbli uberørt i millioner av år

Norges eldste fjell ligger øst for Istanbul ABC Nyhete

Det er Mack-øl det går i . Du går på Ølhallen for å drikke øl, og da Mack-øl. Hele utvalget fra Mack er tilgjengelig, på fat, på flaske eller begge deler. Vanlig gul mackpils, det tyngre Håkon-ølet, mørk bayer og alle de nye sortene tilbys, men Ølhallens stamkunder sverger gjerne til blanding, to deler mørk bayer og en del lys pils Oldtidens bruk av fjellet. Ingen vet når de første mennesker vandret over Fosenhalvøya. Det var jegere og nomader, og de satte ikke spor. Først da jordbruk ble vanlig i yngre steinalder, dvs. for ca. 6000 år siden, fikk vi eiendomsgrenser, og det finnes spor etter menneskene fra den tid (for eksempel på Vada ved Malm)

Forskere fra Universitetet i Bergen har nå funnet en abstrakt tegning i en hule 25 mil øst for Cape Town i Sør-Afrika som er 73.000 år gammel. Altså 33.000 år eldre enn hulemaleriene i El Castillo i Spania og Chauvet i Frankrike, som til nå har vært ansett for å være de eldste formene for menneskelaget bergkunst i Europa Intensjon og innhold i de gamle norske landslovene om seterrett støtter opp om funnene. Seterretten er rotfestet og omtalt som allerede svært gammel i de eldste norske bruksretts- og allmenningslovene - uttrykkene fra alders tid eller fra arilds tid går igjen. Me De franske forskerne viste også til en matematisk modell de har utarbeidet som de mener viser at én av ti millioner mennesker som når 100-årsalderen vil bli 123 år gammel. I dag er verdens eldste person 116 år gamle Kane Tanaka fra Japan. Hun ble født 2. januar 1903 sjon, bønner og sang er en gammel tradisjon som heldigvis sprer seg i Norge igjen. Det er en fredelig, tydelig og fargerik måte å vitne om sin tro på. Det var mange forbipasserende som stoppet opp og stirret forundret på oss, og svært lite som tydet på aggresjon el-ler misnøye. Dessverre deltok få prester og ordensfolk Fosnakulturen (ca. 11 000-7000 år før vår tid) er et samlebegrep på de eldste funnene fra steinalderen som er gjort i Norge. Arkeologenes og historikernes hypotese er at den første bosetningen kom til isfrie kystområder for ca. 10 000 år siden, fra sør, fra det som i dag er Nord-Tyskland, Danmark og Skåne

Men de norske fjellene befinner seg på et sted hvor de tektoniske platene beveger seg fra hverandre. I vår region kolliderte platene sist for over 400 millioner år tilbake. Dette kompliserer bildet, og resultatet er at vi ikke har noen direkte observasjoner å støtte oss på når det gjelder når og hvordan den norske fjellheimen reiste seg til sin nåværende posisjon Dette er den første boka i en serie, og den forteller om steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Kapitlene om steinalderen er delt inn i eldre og yngre steinalder. Du kan blant annet lese om hvor steinaldermenneskene bodde, hva de spiste, og om hvilket verktøy de hadde. Boka passer best for elever på mellom- og ungdomstrinnet Grunnen til det er at vi her kan studere mange og egenartede bergarter og geologiske fenomener på et lite område. På Kolås finner vi 500 millioner år gammel havbunn som har blitt til stein. Litt lenger nord møter vi 250 mil-lioner år yngre vulkanske bergarter. Hvor gamle er de da? Kikker vi nærmere på steinen vi passerer, finner v

De eldste byggverkene i Norge er stavkirker og steinkirker, samt ruiner av steinkirker. Blant de aller eldste er Urnes stavkirke, som sannsynligvis sto ferdig mellom 1130 og 1140. Kirken ble ett av de to første norske kulturminnene på UNESCOs verdensarvliste, Bryggen i Bergen er det andre Det er en kraftig nedgang i antallet hedenske gravfunn i enkelte områder, som i Vestfold. Religionsskiftet er en sannsynlig årsak. På Veøya i Romsdal er det funnet spor etter en kristen kirkegård fra 900-tallet. Der er det også funnet spor etter det som kan være den eldste kirken i Norge. Den kan ha blitt bygget på Håkons tid

Vintypen er flere tusen år gammel, men ny for mange. Du kan elske eller hate den, Det er her noen av de eldste restene av vinproduksjon er funnet, for å ha mye terpener, men de finnes i skallet på alle druetyper. Nivået av terpener øker med modning av druene og hvor mye sollys de får Hvor bergarten ligger i terrenget og hvilke andre bergarter som angir den sier mye om hvor gammel den er. Når vi sier grunnfjell så mener vi bergarter fra prekambrium, altså mer enn 545 millioner år siden. I dag kan man finne slike bergarter spredt over hele jorda. I Finnmark finner vi noen av de eldste og de er over 2 milliarder år gamle

Komsa og Fosnakulturen er av de tidligste spor etter mennesker i Norge, fra før 9000 f.kr. Konflikten mellom samer og nordmenn er derimot fra perioden 800-1800 e.kr. Jeg tror ikke man hadde hverken samer eller nordmenn 9000 f.kr Tomter - Hytter - Leiligheter på Beitostølen levert av Norske Fjellhytter Skreddersydde hytter på Beitostølen oppført av Norske Fjellhytter, lavmælt luksus Fritidsboliger, Aasgarden prosjektet til Norske Fjellhytter, kvalitet og standard Unike tomter på Beitostølen levert av Norske Fjellhytte vi må anta at brua allerede da var noen år gammel. Brua er restaurert og forsterket som del av etatens kulturminnetiltak i Kulturminneåret i 1997. Vurdering Brua er den eldste dokumenterte steinhvelvbrua i landet, og ligger som del av den første offentlige kjørevegen i Norge. Brua er fredet. 221 Smedbrua Øvre Eiker, Buskerud Hvelvbru 1767. Resultatene gir muligheter for å forske videre, og kanskje finne isfonner hvor det er enda eldre is og at eldre organisk materiale kan ligge bevart i fonnene i Jotunheimen. Det foreløpig mest kjente arkeologiske funnet i fonner i Jotunheimen er Norges eldste sko som er 3500 år gammel. Les også: Når snøen smelter avdekkes ny kunnska Er det noen som har erfaring med Steiner kikkert?. Er dette greie kikkerter?. Har akkurat kjøpt meg en Steiner Safari 8 x 30. Trengte en litt mindre tur kikkert, å ha i ryggsekken, å låne bort til eldste gutten å sånn. Det virket som en grei kikkert til 1299 kr, å den virket ok å se igjenom til d..

Ingen vet helt hvordan de norske fjellene ble ti

- Fjell er komplekst. Hvorfor vi i det hele tatt har fjell i Norge er en del debattert, sier Reidar Müller fra sitt kontor i Oslo. Han har doktorgrad i geologi og er forfatter av boken Det som ble Norge, hvor han beskriver hvordan geologene tror vårt land har blitt til gjennom de siste 3000 millioner år De ble bruke til magi i graver, på våpen, smykker, amuletter og gravsteiner. Runeinnskriftene er ofte korte, og noen ganger finner man kun alfabetet skrevet rett fram. Dette viser at bare det å kjenne runene hadde magisk verdi. Det elste runealfabetet er på 24 runer og holdt seg opptil 700 - 800 e.Kr., da kommer et yngre alfabet på 16 runer Men museet vektlegger også den lange historien sin på stedet: Gamle gravhauger på Kongsneset er tidfestet til bronsealderen, arkeologiske spor på tunet er fra 800-tallet, middelalderkirka ble bygd på 1100-1200-tallet, og de eldste bygningene på prestegården har stått der siden 1700-tallet

Landformene - Daria

b) Det er grensen for hvor streng en straff for en gitt forbrytelse kan være. c) Stortinget. d) Det er en av de eldste lovene i Norge, og den er fra 1000-1200-tallet (rundt 1000 år gammel). e) Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett. f) Ikke så alvorlige saker, slik som nabokrangler, skilsmisseoppgjør og liknende, det vil si saker som ikk En byvandring i Gamle Oslo fører oss gjennom rester av kirker, klostre, hospital, bispegård, kongsgård og ladegård. I vår tid hentes denne eldste historien fram gjennom opparbeidelse av parker og generell byfornyelse. Vi skal først og fremst ta for oss den religiøse arven. Middelalderbyggene i Oslo Vi skal ta for oss middelalderbygg i Oslo som opprinnelig var del [

De eldste rutehelletakene finner vi sannsynligvis i Gudbrandsdalen der de delvis avløste villhelletak på midten av 1700-tallet, først på kirkene. Dovre kirkes ruteheller kan være fra 1736 og dermed det eldste. Fra 1860-tallet kom ruteheller til Hardanger og Voss. Rutehellene er kvadratiske med avkappede sidehjørner Kamperhamrane Fra åpningen av ferdselsvegen over Kamperhamrane i 2015, en av de eldste ferdselsvegene over fjellet mellom mellom Øst- og Vest-Norge. Foto: Louise Brunborg-Næss Det er Riksantikvaren og Turistforeningen (DNT) som står bak Historiske vandreruter, et samarbeid som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt De 27 rommene og salongene er tilbakeført til opprinnelig stil. Man får en følelse av å stige inn i den verden som hersket rundt 1900 i Norge. - Vi skal by på historien, men vi er ikke noe. Da vi møtte de eldste i lokalsamfunnet, fortalte de oss at noen kvinner mister fosteret i første trimester av svangerskapet fordi de rir på esler og jobber for hardt. Det er fortsatt få kvinner som føder på Leger Uten Grensers klinikk, men vi har begynt å utføre flere oppsøkende aktiviteter, snakke med de eldste i samfunnet og engasjere tradisjonelle fødselshjelpere, som har en. Røldal var i middelalderen eit av dei viktigaste pilegrimsmåla i Noreg og vara ved heilt til 1835, lenger enn noko anna valfartingstad i Noreg. Kyrkja er rikt dekorert. Røldal Stavkyrkje er framleis soknekyrkje for Røldal. Omvising i sommarsesongen. Det er fleire pilegrimsruter i tilknyting til Røldal Stavkyrkje

 • Kleine zeitung weiz öffnungszeiten.
 • Yamaha yzf 125 r.
 • Trench foot.
 • Postinflammatorisk hyperpigmentering.
 • Google cast extension.
 • Gi etter kryssord.
 • Coop extra brød deal.
 • Moderskeppet photoshop.
 • Severdigheter trondheim.
 • Haus mieten rheinland pfalz provisionsfrei.
 • Feliks zemdegs.
 • Shift tast.
 • Handicap parkering betaling.
 • Vixen blog awards 2017 stemme.
 • Cephalosporin allergie alternative.
 • Barnkalas göteborg ridning.
 • Hvor fort blør man ihjel.
 • Standard cubic meter natural gas.
 • Pris helt lam.
 • Vila kjole grønn.
 • World coffee preise.
 • Saftige vafler.
 • Bit union meny.
 • Corona parafinovn.
 • Bladpersille sunt.
 • Esther schweins freund lorenzo.
 • Eniro sjökort.
 • Uib ordbok engelsk.
 • Deg og meg instagram.
 • Dalen skuffe pris.
 • Flå kjopesenter.
 • Spillemidler 2017.
 • Søtpotet familie.
 • Pelerinage lourdes mai 2018.
 • Klara sesemann.
 • Tus 97 bielefeld jöllenbeck 3.
 • Borgerskapet marx.
 • Paella pfanne groß.
 • American akita welpen.
 • Nwz preiserhöhung.
 • Petter varner hus.