Home

Delegasjon kommune

Delegasjon Vedtak fattes i hovedsak på to nivåer i kommunen: enten av kommunestyret selv eller ved delegasjon til rådmannen. Ifølge kommuneloven skal kommunestyret selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret er konstituert Delegering er i juridisk språkbruk å overlate til en annen å treffe beslutninger med rettsvirkninger på sine vegne ved avtaleinngåelse, instruks eller forvaltningsvedtak. I privatrettslige sammenhenger brukes oftest betegnelsen «fullmakt» om dette. Delegering må skilles fra overføring av myndighet til andre. Ved delegering beholder den som delegerer, sin overordnede kompetanse, både. Delegasjon innebærer ikke at ansvaret for myndighetsutøvelsen overføres. Dersom en kommune i et gitt tilfelle delegerer myndighet til en privat skole med rett til statstilskudd, vil følgelig kommunen like fullt være ansvarlig for den myndighetsutøvelsen privatskolen utøver i kraft av delegasjonen 1 DELEGASJON- OG SAKSBEHANDLINGSREGLEMENT 2015 - 2019 Vedtatt av Bystyret 08.09.2016 sak 167/16 med endring vedtatt 01.02.2018 sak 13/18 Delegasjon av myndighet fra Rådmann til stab og virksomhetsledere. Som kommuneadministrasjonens øverste leder utøver rådmannen myndighet i henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 1-3, ansvar for saksforberedelse med forsvarlig utredning,.

Delegasjon er 10 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp delegasjon i ordboka Nyttig informasjon: Kommunenr. 3006 Organisasjonsnummer: 942 402 465 Kontonummer: 1503 16 98275. Fakturaadresse: Kongsberg kommune ønsker EHF-faktura og er for dette registrert i ELMA med org.nr.: 942 402 465 Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida

Delegasjon - Flesberg kommune

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110 Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamottak Postboks 25, 3476 Sætre. Faktura sendes på EHF til organisasjonsnummer 920125298 eller PDF til . Personvernerklæring Les personvernerklæringen vår og om personvernombude Rådmannen har fullmakt til å avgi stemme på vegne av Askøy kommune til sentrale tariffavtaler som er fremforhandlet av kommunens arbeidsgiverorganisasjon KS. 14.4 Delegasjon til rådmannen i plansaker. Rådmannen har myndighet til å gjøre små endringer i reguleringsplaner, jamfør plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd Delegasjon skjer alltid til funksjon og ikke til person. Herøy kommune skiller mellom to ulike typer administrativ lederfunksjon: Enhetsleder: er en leder av en avgrenset driftsenhet som har delegert lovområder og personal- og økonomiansvar

Velkommen til Namsos kommune. Her finner du informasjon om våre tjenester DELEGERINGSREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Lørenskog kommunestyre 08.02.2012, sak 1/12 med endring vedtatt senest 14.12.2016, sak 159/16. 1 Innledning Etter kommuneloven er kommunestyret kommunens øverste organ og kan treffe avgjørelse i alle saker som ikke ved lov er lagt til andre KF Delegeringsreglement blir levert med alle lovparagrafer som gir kommunen myndighet eller plikter. Denne oversikten finnes ingen andre steder. 150 lover og over 1000 paragrafer styrer kommunens daglige virksomhet Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus Tilskudd, legater og Delegasjon av myndighet . Publisert dato: 04.06.2015. Saksfremlegg. Delegasjon av myndighet (PDF 14KB) Saken behandles i. Dato Møte; 11.06.2015

delegering - juss - Store norske leksiko

Kommunens/fylkeskommunens adgang til å delegere myndighet

Delegasjon i særlover gis primært i forhold til enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell karakter. Dersom den som er gitt delegert myndighet er usikker på om saken er av prinsipiell betydning, skal saken behandles av overordna organ. Kommunestyret Kommunestyret er Steinkjer kommunes øverste organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus Tilskudd, legater og stipend Utmerkelser og priser Flyktninger og inkludering Egenberedskap For våre leverandører Kontakt Jobb i Oslo kommune English. GENERELT OM DELEGASJON oppnevner representant på sine vegne der kommunen har eierinteresser. Faste utvalg Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. kommuneloven § 10 nr. 2

 1. Salangen kommune mottok svar på koronatestene som var tatt av tre barn ved Salangen skole og Vasshaug barnehage, fredag 30.10.20 kl. 09.00. Alle prøvene var negative, personene hadde således ikke koronasmitte
 2. Delegasjon er tildeling av fullmakt slik at den kommunestyret delegerer til, kan treffe beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Hensikten med å delegere myndighet i kommunen er å sikre og utvikle et funksjonsdyktig lokal
 3. GENERELLE PRINSIPPER FOR DELEGASJON I NITTEDAL KOMMUNE § 1 Lovgrunnlag Kommuneloven - lov av 23.9.1992 nr. 107, gir følgende bestemmelser om delegering: A. Kommunestyret fastsetter selv området for formannskapets virksomhet. Kommunestyret kan tildele formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov (§ 8 nr. 3
 4. istrasjonsutvalg) Avgjør om kommunen skal ansette egen revisor, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Saker som i følge særlov skal behandles og avgjøres i kommunestyret

INTERNKONTROLL I HAREID KOMMUNE - DELEGASJONSREGLEMENT Vedteke av rådmannen Saknr Dato Side 1 av 15 sider Godkjent 10.06.2013 2012/1036 Sist oppdatert av Arne Gunnar Aschehoug, 11. juni 2013 Intern delegasjon Til Lovdata Delegasjonsreglement 1 Delegasjon. Hopp til navigering Hopp til søk. Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015) Delegering (av latin delega're. Jobb i Bjørnafjorden kommune Ledige stillingar, bli lærling, bli frivillig Kommunale avgifter, gebyr og prisar Sjå oversikt over satsar, avgifter og gebyr 2020, betalingsmåtar, bestill månadleg faktura, vanlege spørsmål om vass- og avløpsgeby E-post: post@sandefjord.kommune.no Se mer kontaktinformasjon. Besøksadresse: Rådhuset Sandefjordveien 3 Postadresse: Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 Sandefjord. Kontaktinformasjon. Postadresse: Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg. Telefon 32 86 60 00 E-post: postmottak@kongsberg.kommune.no Besøksadr. Rådhuset: Kirkegata 1

Skien kommune tilbyr influensavaksine på Stevneplassen til personer i risikogruppa til og med mandag 9. november. Les hele saken » Flere nyheter . Varsle om feil. Arrangementer. Veiarbeid og prosjekter Influensavaksine Welcome to Skien Klima og miljø. kommune sitt delegasjonsreglement». Hensikten med dette dokumentet er å klargjøre videre delegasjon fra rådmannen og videre ut i organisasjonen. 2. RÅDMANNENS MYNDIGHET Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt Delegasjon av tilvisingsretten. Rådmannen har etter pkt 2.3 i kommunen sitt økonomireglement tilvisingsrett for heile budsjettet. Desse delegasjonsreglane er sist oppdaterte den 19. august 2019. 1. Praktisering av tilvisingsrette KOMMUNE 18 § 45 Generelt 18 § 46 Personlige fordeler og gaver 18 § 47 KAPITTEL 11 DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN 27 § 76 Rådmannens myndighetsområde 27 . 5 av 32 KAPITTEL 1: FOLKEVALGTE ORGANER OG MYNDIGHETSOMRÅDER § 1 Styrefor

ansvaret for kommunen sin samlede virksomhet slik det går fram av kommuneloven. • Beskriver overordnet reglement for delegasjon av myndighet - delegeringslinjen • Beskriver de ulike politiske organenes ansvars -og myndighetsområd Grimstad Kommune, både til politiske organ, ordfører og til rådmann. 2 Generelle regler for delegering 2.1 Generelt Kommunestyret er det øverste besluttende kommunale organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak Øyer kommune nettside: Her finner du informasjon om kommunale tjenester for innbyggere og gjester

Delegasjon til uavhengige og private dersom det er lovhjemmel for det. Unntak: - vanlig lov kan forby delegasjon, - Kgl.res. Kan forby delegasjon - Sidelengs delegasjon til andre dept er ikke tillatt, her . må en endring gå via Regjeringen, - Ikke til hvem som helst, må være faglig forsvarlig Delegasjon av myndighet til å kreve påtale på vegne av kommunen. Vi viser til brev 15. september 2003. Rådmannen reiser spørsmål om administrasjonssjefens adgang til å delegere sin kompetanse til å begjære påtale til underordnede, samt hvem som har/kan delegeres kompetansen når et kommunalt foretak blir utsatt for en straffbar handling Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: • Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen gjennom raske og åpne vedtaksprosesser i hele organisasjonen • Legge til rette for effektive og gode demokratiske vedtaksprosesse

Videre delegasjon innen administrasjonen er kommunedirektørens oppgave og ansvar. kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen • Reglement innenfor personalforvaltninge Delegasjonsreglement for Vågan kommune Vedtatt av Kommunestyret 27.10.14 - med rettinger etter KS vedtak 119/14 av 15.12.2014 og KS vedtak 068/15 av 12.10.2015, samt i formannskapet FS vedtak 073/19 av 19. august 201 Svar. Det bør hete «delegeringsreglement». Delegering er ifølge Bokmålsordboka 'det å delegere', mens en delegasjon er 'utsendinger med fullmakt til å føre forhandlinger på vegne av en organisasjon, stat eller lignende'.. Tradisjonelt er delegasjon brukt mye om begge deler, men Språkrådet anbefaler å utnytte det skillet som grammatikken kan tilby på dette punktet, og. kommuner har parlamentarisk styring i skrivende stund. Det har med andre ord ikke blitt noen parlamentarismebølge i kommunene, selv om den nye kommuneloven alt i 1993 åpnet adgang for dette. Hva kan årsakene være til at kommunene nøler? Kan dette skyldes at det ikke er behov fo

INTERNKONTROLL I HAREID KOMMUNE - DELEGASJONSREGLEMENT Vedteke av kommunestyret Saknr 94/2012 Dato 20.9.2012 Side 1 av 82 sider Sist revidert Sist oppdatert av Arne Gunnar Aschehoug, 17. oktober 2012 Delegasjonsreglement Til Lovdata Intern delegasjon 1 Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass.

Delegasjon av myndighet fra Rådmann til - Melhus kommune

Ressurser i kommunen som har viktige smittevernoppgaver. Dette er blant andre hygienesykepleiere med ansvar for eksempelvis infeksjonskontroll på sykehjem. Felles epost til smittevern. Christina Hagtvedt Paulsen, 477 69 241; Linda Simonsen - tirsdager; Nina Skåra - tirsdager og torsdager, 902 81 05 Delegasjon til kommunen og Endring av delegasjon til kommunen) Se ellers delegering til Plan- og utviklingskomitéen. LOKALE KULTURBYGG Myndighet til å godkjenne planer og tegninger for lokale kulturbygg med samlet gulvflate under 150 kvm. som det søkes om statsmidler til i tråd med departementets retningslinjer

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd § 17 Tjenesteplikt i brannvesenet Kommunestyret Kommunen kan i særskilte tilfeller pålegge enhver myndig person bosatt i . Delegeringsoversikt for Krødsherad kommune 19.03.201

Reglement for delegasjon fra Kommunedirektøren. Delegeringsreglementet viser hvilke fullmakter som er delegert fra politikere til administrasjonen. Delegering vil si overføring av myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosesser. Se delegasjonsreglement (PDF. 3-2-3 Saker om forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov. Rådmannen kan ikke instrueres i utøvelsen av det løpende personalansvaret

Delegasjon og innstillingsrett 3 1 OVERORDNA MÅLSETTINGER FOR BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET Delegering er et viktig element i en kommunes effektiviseringsarbeid. Ved å delegere beslutningsmyndighet til det rette nivå i kommunen, oppnår man; Hurtigere beslutninger til beste for publikum og kommunen selv Når kommunen har mottatt planforslaget, skal alle få mulighet til å komme med merknad til den. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger, og en tekst om hvordan kommunen vurderer planforslaget 9 Delegasjon med hjemmel i særlov - 2018 Myndighetsområde/hjemmel Politisk delegasjon Administrativ delegasjon Delegasjon etter særlov - Sortland kommune 2018 Side 3 av 12 Eierseksjonsloven LOV-1997-05-23-31 om eierseksjonering Rådmannen delegeres myndighet etter denne loven i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning hugo.hansen@harstad.kommune.no. Ordfører Kari-Anne Opsal mob: 918 98 732 Kari-Anne.Opsal@harstad.kommune.no. Kommunikasjonssjef Øivind Arvola mob: 952 29 452 oivind.arvola@harstad.kommune.no. Vakttelefon vei, vann og avløp 975 26 000. Vakttelefon barnevern 916 27 960. Ansatte. Personvernerklærin E-post til kommunen Send sikker digital post SiFra - meld feil Finn en ansatt. Besøksadresse Arendal kultur- og rådhus Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Åpningstider. Postadresse Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For.

Synonym til DELEGASJON i kryssord - Kryssordbok

På denne siden finner du sentrale styringsdokumenter for Øvre Eiker kommune, i alfabetisk rekkefølge. Delegasjon. Delegeringsreglement vedtatt juni 2018.pdf. Digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategi for Øvre Eiker kommune 2017-2020. Etikkplakaten. Etikkplakat for Øvre Eiker kommune - vedtatt 2019. Finans- og gjeldsforvaltnin Rådmannens administrative videre delegasjon . Perioden 2015 - 2019 . Rådmannens administrative delegasjon er utarbeidet med bakgrunn i: Reglement for Alta kommune vedtatt i kommunestyret 21.04.16 Delegasjonsreglement for politiske styrer, råd, utval, samt rådmannen vedtatt i kommunestyret 07.02.1

Politiske reglementer - Kongsberg kommune

Etiske retningslinjer for Trondheim kommune. Ytringsfrihet. Ytringsfrihet i Trondheim kommune. Delegeringsreglement. Delegeringsreglement. Vedrørende delegeringsreglementet punkt 37.3 Kart- og oppmålingskontoret. Retningslinjer for representasjon. Retningslinjer for representasjon og bevertning i Trondheim kommune. Vedtatt i bystyret 06.02. Narvik delegasjon reiser til Kina. 8. desember 2018, i forbindelse med åpningen av samferdselsprosjektet Hålogalandsbrua inviterte ordfører og rådmann i Narvik kommune til et møte med konsernleder og stedlig ledelse i selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), det vi enkelt har kalt det kinesiske bruselskapet ola.oie@rennebu.kommune.no 72 42 81 10 / 926 10 098. Marit Bjerkås marit.bjerkas@rennebu.kommune.no 971 33 742 Grethe Gunnes grethe.gunnes@rennebu.kommune.no 917 31 658. Ida Martine Schei ida.schei@rennebu.kommune.no 979 71 228 Frode Sæter frode.saeter@rennebu.kommune.no 992 62 689 Egil Berntsen egil.berntsen@rennebu.kommune.no 902 43 751.

Korona Drammen kommune

Kommune-loven •Departement - statsråd (statssekretær) •Departementsråd •Ekspedisjonssjefer • Delegasjon til uavhengige og private dersom det er lovhjemmel for det. • Unntak: - vanlig lov kan forby delegasjon, - Kgl.res. Kan forby delegasjon Aksjeselskap og foretak som er heleid av kommunen rapporterer til kommunestyret sammen med tertialrapporteringen. Delegasjon - felles bestemmelser. I medhold av kommunelovens § 5-3 3.ledd, delegerer kommunestyret til formannskapet å fatte vedtak i de saker som gjelder formannskapets arbeidsområde unntatt de Delegasjon i enkeltsaker og saker som berører bare Verdal kommune: Bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10, 12-11. Fremme innsigelse etter § 5-4. Sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13, 12-9. Når det gjelder § 11-13 o

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - Lovdat

 1. M.h.t. delegasjon til rådmannen i h.h.t. øvrige særlover vises det til avsnitt under delegasjon til hovedutvalgene. Rådet for eldre og funksjonshemmede er et rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede og eldre i Flatanger kommune. Saker som angår funksjonshemmedes o
 2. Vollan 8A, 6300 Åndalsnes rauma.kommune.no Vedtatt i Kommunestyret 12. februar 2020 Delegeringsreglement 2020-2025 Rauma kommune
 3. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE 9 2.2 GENERELLE BESTEMMELSER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I medhold av kommunelovens § 10 nr 2, § 23 nr 4, § 24 nr 1 og § 39 nr 1 gjelder følgende generelle bestemmelser ved delegasjon av myndighet: 2.2.1 RETNINGSLINJER FOR MYNDIGHETSUTØVELS
 4. Delegeringsreglement for Flesberg kommune 17.11.2016 Side 6 av 102 § 13 Særskilte brannobjekter Kommunestyret -> Rådmann § 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap Kommunestyret -> Rådmann § 15 Samarbeid mellom kommuner Kommunestyret -> Rådmann § 16 Nødalarmeringssentral Kommunestyret -> Rådmann § 17 Tjenesteplikt i brannvesene
 5. Til høsten trer en ny kommunelov i kraft, rett før kommunevalget. Sigrid Stokstad, jurist med doktorgrad i kommunalt selvstyre, går gjennom hva som er de viktigste endringene i ny lov - og hva de betyr for stat, kommune, fylke, politikk, drift og kommunal eiendom
 6. g av avfall med mer. Politikk. Her finner du møtekalender for politiske utvalg, politikeroversikt og kontaktinformasjo
 7. 6. november 2020 Status testing og nærkontakter. Vi har i denne uken testet 112 personer. Det er i Kvinesdal 14 nærkontakter i karantene i forbindelse med smitteutbrudd i andre kommuner

Hovedside - Bardu kommune

Fra Harstad deltar 20 bedrifter, og en delegasjon på 17 personer er til stede på messa. For Harstad er det viktig å beholde og utvikle posisjonen som en ledende petroleumsby i nord, og Harstad kommune ønsker å bidra til dette Nye koronatiltak i Fredrikstad kommune. Regjeringen innførte torsdag 5. november en rekke nasjonale tiltak for å bremse koronasmitten i Norge. Kommuner med mye smitte ble i tillegg bedt om å vurdere ytterligere lokale tiltak. 06. november 2020. Les me Våre produkter bidrar til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteytingen i kommunal sektor. Ta kontakt med os Virksomhetsleder: Grimstad kommune har definert dette som enhetsleder. 2.0 Ordinasjon Leger ordinerer legemidler til den enkelte pasient. Sykepleier kan skrive inn ordineringen i Gerica når denne gis telefonisk eller som melding via e-link. På sykehjem skal sykehjemslegen skrive inn legemidlene eller godkjenne med signatur Delegasjon er operasjonalisert ved å se på om hovedenhetene i kommunen kan overføre overskudd i et år til neste års budsjett (under forutsetning av at hele kommunen går med overskudd), og/eller om hovedenhetene må dekke inn underskudd et år på neste års budsjett

Samarbeidsmøte med Kristiansund sykehus | Helse i havet

Leder den daglige driften av Nittedal kommune, etter delegasjon fra kommunens øverste politiske organ, kommunestyret. Tlf: E-post: radmann@nittedal.kommune.no . Kommunalsjef Per Korsvik. Tlf: 924 51 684 E-post: per.korsvik@nittedal.kommune.n Lier kommune. REGLER FOR. DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET. Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10.. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73. Næringsfondet - delegasjon Administrasjonssjefens forslag til vedtak Søknader på inntil kr 75.000,- til Næringsfondet kan behandles administrativt, mens søknader over dette beløpet skal behandles av formannskapet. Begrunnelse for vedtaket Oppdatering av fullmaktsgrense ift behov Vedlegg Saksutredning Alstahaug Kommune har eget Næringsfond Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp DELEGASJON AV RÅDMANNENS MYNDIGHET TIL ANDRE I FORVALTNINGEN I RENNESØY KOMMUNE. Rådmannen viser til kommunens delegasjonsreglement, vedtatt av kommunestyret, den 20.6.2013, og delegerer med dette deler av sin myndighet og en rekke konkrete fullmakter til andre ansvarlige i forvaltningen i Rennesøy kommune

Synste Møre - Rovdefjordsambandet spelt over til fylketNesoddens vennskaommuner - Nesodden kommune

Delegeringsreglement Stavanger kommune

Administrativt delegasjonsreglement Etiske retningslinjer Innbyggerinitativ Folkevalgtes lønns og arbeidsvilkår Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem Kommunikasjonsstrategi 2018 - 2021 Oversikt over mottatte gaver i Kragerø kommune Politivedtektene Reglement for spørretime Reglement for folkevalgte organer og delegasjon Retningslinjer for bruk av Kragerø. Delegasjon fra Fet kommune på besøk i Øvre Eiker. Olsen, Julie Skui Endret:04.03.2014 13:13 Mandag 27. januar 2014 var kommunestyret og den administrative ledelsen i Fet kommune på besøk i Øvre Eiker. Fet kommune jobber med plan for. DELEGASJON MED HJEMMEL I SÆRLOV - 2020 DRIFTSUTVALGET Myndighetsområde/hjemmel Politisk delegasjon Administrativ delegasjon Alkoholloven LOV-1989-06-02-27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Driftsutvalget delegeres myndighet som bevillingsmyndighet for salg og skjenking etter § 1-7. Driftsutvalgets øvrige delegerte myndighet framgå Delegasjon av myndighet fra Melhus kommunestyre. Gjennom delegeringsvedtak til andre folkevalgte organer og rådmannen, bestemmer kommunestyret oppgave‐ og myndighetsfordelingen mellom folkevalgte organer og rådmannen Delegasjon frå heradsstyret til politiske organ gjev politikarane meir tid til å drøfte prinsipielle saker, vedta planar og retningsliner. Ved å delegere mynde til administrasjonen til å ta avgjerd i kurante saker, der avgjerda følgjer direkte av lov, føresegn /regelverk eller frå kommune

Orkanger Vel

Lørenskog kommune Dokument-ID: 20/62664 Side 2 / 2 4. Ansettelses- og oppsigelsesmyndighet Rådmannens myndighet til å treffe avgjørelse i personalsaker, herunder ansettelses- og oppsigelsesmyndigheten, jf. kommuneloven § 13-1 sjuende ledd og delegeringsreglement for Lørenskog kommune, delegeres til kommunaldirektørene Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark Delegasjon til Rådmannen i Skedsmo kommune. Denne innbyggerportalen vil ikke være tilgjengelig etter 30. desember. Innbyggerportalen til Lillestrøm kommune finner du på lillestrom.kommune.n

Delegering - politisk - Levanger kommune

I dag (torsdag) har kommunestyret for Øygarden kommune vedteke det første budsjettet for den nye kommunen. Det var framlegget frå Høgre, Sotralista, KrF, Frp og Venstre (fleirtalspartia) som vart vedteke. Driftsbudsjettet har ei ramme på om lag 2,9 milliardar kroner. Det skal investerast for 255 millionar kroner neste år. Delegasjon hvor kommunen er medeier i selskapet. Hvis flere kommuner ønsker å gå sammen om å organisere brannvesenet i et interkommunalt selskap, er den formelle linjen som følger: 1. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen og stifter selskapet, jf. Lov om interkommunale selskaper Oppdatering 5. novemberSeint onsdag kveld fekk Stryn kommune melding om at det er påvist eit nytt smittetilfelle med Covid-19. Den smitta har vore på reise i raudt land. I samband med dette smittetilfellet er det også to personar til som blir testa for Covid-19.Regjeringa har i dag 5.november innført nye tiltak: Pressemelding | Dato: 05.11.2020| Nr: 154/20Statsminister Erna Solberg seier.

Sandnes kommune - Saksbehandlings- og

En delegasjon fra den ungarske kommunen Morahalom har i to dager vært på studietur til kommunen vår. Med ordfører Bjørn A. Ropstad og rådmann Jens Arild Johannessen som vertskap har delegasjonen hatt et innholdrikt og tett program. Programmet ble til i samarbeid med representanter fra Morahalom Om delegasjon: • Når et organ tildeler kompetanse av en art som organet selv har, kalles kompetansetildelingen delegasjon • Rana kommune har valgt å ta i bruk Kommuneforlagets elektroniske delegeringsreglement. • Kommuneforlaget har samlet alt regelverk som skal inn i e

skolehistorie

Startsiden Asker kommune

Oslo kommune Byrådet Saksnr.: 200901381-45 Byrådssak 200/14 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DELEGASJON AV MYNDIGHET I KLAGESAKER Sammendrag: Med sikte på å innfri plan- og bygningslovens saksbehandlingsfrist på 8 uker for klagesaksbehandling i kommunen, foreslår byrådet endringer i gjeldende delegasjonsreglement for behandlingen av klagesaker Kommunen vår; Logg inn. E-post: Passord: Har du glemt ditt passord? Kontakt oss. Marker kommune. Besøk: Storgata 60 Postboks 114, 1871 ØRJE Kommunenummer: 3013. Tlf: 69 81 05 00. Org.nr.: 964 944 334. Beredskap. Vakttelefoner Alarmtelefon for barn/unge: 116 111 Barnevernsvakta: 98 90 11 00. 28/01/2019 Studiebesøk fra Bærum kommune og Regionrådet for Hadeland . post@osloregion.org Front Page Bærum kommune, Erasmus+, EU-politikk, EU-prosjekter, EØS-midlene, FMO, FNs bærekraftsmål, Gran kommune, Horizon 2020, Jevnaker kommune, JPI Oceans, Kreativt Europa, KS Europakontor, Lunner kommune, Norges delegasjon til EU, Regionrådet for Hadeland, Regionspolitik

ENGASJERT: Janne Walker Ørka fra konsulentselskapet COWI iAstafjord kart og oppmåling - Gratangen kommune1465191479987Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering forFredriksstad Blad - Seks østfoldinger skutt på Utøya

Gjelder. Opplæringslova - § 13-10. Ansvarsomfang Vi viser til brev 03.04.2008 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hvor Fylkesmannen på bakgrunn av brev 08.02.2008 fra Rælingen kommune tar opp spørsmålet om underinstansens behandling av klager i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 33 på vedtak som er truffet etter organintern delegasjon Areal og innbyggertall i norske kommuner er ve-sentlig forskjellige, og utfordringene kan være svært forskjellig fra kommune til kommune. Kommunen har, på tross av dette, det samme ansvaret i hen-hold til lover og forskrifter. Kommunene har likevel et lokalpolitisk handlingsrom både når det gjelder organisering og politiske prioriteringer Administrasjonsutvalget er et lovpålagt organ i hht. kommunelovens § 25. Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget har 8 medlemmer; 5 valgt av kommunestyret blant formannskapets medlemmer, 3 oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene. Representater og møte • Kommuner og fylkeskommuner kan (enkeltvis eller i nettverk) søke Miljødirektoratet om støtte for prosjekter i 2018 • Klimasats: - Støtteordning for reduksjon av klimagassutslipp - Skal deles ut 150 mill. kroner i 2018 - Støtte til tiltak i alle sektorer (tjenesteyter, myndighet, innkjøper Telefon 57 87 47 00 Opningstider: måndag - fredag kl. 09.00 - 15.00. Epost: postmottak@stryn.kommune.no Post- og besøksadresse: Tonningsgata 4 6783 Stryn Merknader til heimesida kan meldast til redaksjon@stryn.kommune.n

 • Recuva datenrettung.
 • Wetteronline warnemünde 14 tage.
 • Pinata wikipedia.
 • Vaksinasjon og sykdom.
 • Dansk bilside.
 • Lov om pasientjournal.
 • Rolig bar oslo.
 • Urinveisinfeksjon og alkohol.
 • Travelling to rome.
 • Ausbildung 2018 lippe.
 • Zakmessen te koop.
 • Auswanderung deutschland statistik.
 • Mengele zoo karakterer.
 • Welche marken gehören zu mercedes.
 • Dødsfall borte fra jobb.
 • Lyngstrand camping.
 • Michaelshof sammatz job.
 • Lydopptak barnevernet.
 • Hefe hof kommende veranstaltungen.
 • Nintendo classic mini kaufen.
 • Poloniusz praca niemcy.
 • Alt treptow 1.
 • Goedkope webwinkels.
 • Alt treptow 1.
 • Sette inn seter i varebil.
 • Lengste elv i nigeria.
 • Veteran mc delar.
 • Trykkeri trondheim sentrum.
 • Volkswagen tiguan 2018 pris.
 • Skilsmisse odelsgård.
 • Amazon stock.
 • Nedlatenhet definisjon.
 • Zukunftstag hannover zoo.
 • Hoteles en torreón méxico.
 • 6 timers arbeidsdag.
 • Best party songs ever.
 • 100 kr gratis uten innskudd.
 • Ramstad skole stoler.
 • Woody allen größe.
 • Nachtwandel mannheim 2017 programm.
 • Lopper på havnen aalborg 2017.